Meny

Driftinformation

Antal avbrott inom respektive område
Inga planerade avbrott

Vi fyller 100 år

Vi ger dig ljus i mörkret, värme i kylan och underhållning en tråkig kväll, välkommen till energibolaget nära dig.

Vårt arbete

Är du nyfiken på vad vi gör?

Stadsnätet, fjärrvärmenätet och elnätet är en del av blodomloppet i samhället. Vår uppgift är att underhålla och utveckla denna infrastruktur genom att göra satsningar som är samhällsekonomiskt effektiva med hänsyn tagen till social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. 

Fram till 2020 kommer vi att investera ca 150 Mkr för att säkerställa en stabil och kontinuerlig  leverans av el, värme och fiber.

Under Vårt arbete kan du se en del av de projekt som  pågår, är avslutade under året eller planerade inom den närmaste tiden.

Fiber i Åsarp

Fiberutbyggnaden i Åsarp har nu startat. Har du ännu inte beställt? Kontakta Lars Uhlin på 0515-777565.

Röjning Gökhem Tertiärområde

För att trygga leveranssäkerheten på våra kraftledningar kommer vi med start 3 april 2017 påbörja röjning av träd och buskar i ledningsgata och vid transformatorstationer. Träd som finns utanför ledningsgata, men som bedöms kunna förorsaka driftstörningar vid storm eller snöfall, kommer också att fällas.

Karta över området finns här pdf.

Om ni som markägare har synpunkter eller önskemål rörande röjningen kontakta oss på 0515 - 77 75 00

Mustachkampen - ett godhjärtat initiativ från våra fantastiska medarbetare

http://www.falkopingstidning.se/article/deras-vaxande-kamp/