Meny
Laddar...

Miljöpolicy

Ett av våra kärnvärden är att värna om vår miljö, detta gör vi genom att sträva efter att

  • Vår verksamhet ska påverka omgivningen i minsta möjliga utsträckning inom ramen för vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Vid lika kostnader ska det mest miljömässiga alternativet väljas. 
  • Genom ständiga förbättringar minska påverkan på miljön. Miljölagar, förordningar, myndighetskrav och övriga krav är en lägsta nivå för vårt miljöarbete. 
  • Rationellt utnyttja energiråvaror och hjälpa våra kunder med att effektivisera sin energi-användning. 
  • Vid inköp av varor och tjänster väga in miljökonsekvenser. Vi säkerställer att våra leverantörer av varor och tjänster lever upp till kraven i denna miljöpolicy. 
  • Arbeta med att reducera utsläpp av skadliga ämnen, att reducera avfallsmängder och öka återanvändning och återvinning av restprodukter. 
  • Skapa ett stort engagemang och kunnande i miljöfrågor hos våra anställda. 
  • Ha en öppen dialog med omvärlden om miljöfrågor. 
  • Ledningen stödjer, samordnar och följer upp verksamhetens miljöarbete 
  • Ledningen tillser att målsättning och mätning görs för att säkerställa efterlevnad