Meny
Laddar...

Nu är det dags att summera år 2015

Mitt första hela år som VD för Falbygdens Energi.

Vi inledde året med att separera helt från vår tidigare ägare Göteborg Energi, vilket innebar nya anpassade IT-system, egen kundtjänst och mätningsfunktion. Med stöd av vår nya ägare Infracapital och styrelsen har vi gjort en långsiktig planering av våra affärer Fjärrvärme, Elnät och Stadsnät. Vi har fått förutsättningar att investera och rekrytera långsiktigt och vi har vi lagt grunden för att bli det lokala kundnära energibolaget som vi planerat för.

Jag känner en stor glädje när jag nu vid årets slut kan konstatera att vi lyckats bra med det och också nått våra ekonomiska mål. Det har naturligtvis varit utmanande och krävt mycket kraft och energi och jag vill tacka alla för de goda prestationer och insatser som gjorts.

Vädret kan påverka ett energibolags vardag och året inleddes med att stormen Egon drog in över Falbygden. Den orsakade omfattande driftstörningar. Vi har fortsatt det intensiva arbetet med att vädersäkra vårt elnät och att vara professionella i kundkommunikationen. Vi har även fått beviljat en ny intäktsram för perioden 2016-2019 som ger förutsättningar för en fortsatt hög investeringstakt.

Vi har arbetat hårt med att optimera produktion och leverans av fjärrvärme. Med hjälp av resursförstärkningar och systematiskt förbättringsarbete så har vi lyckats väl. Våra anläggningar är Bra Miljöval – märkta och vi har fortsatt vår strävan att ytterligare minska utsläppen till mark och luft. Vi visar med stolthet våra kunder vilket bekymmersfritt och hållbart alternativ som fjärrvärme utgör.

Inom Stadsnät har vi satsat stort på att bygga ut det öppna fibernätet och ansluta nya kunder. Vi har mött konkurrens och vi har med en framgångsrik kunddialog vunnit kundernas förtroende.

Vi har intensifierat vårt proaktiva säkerhetsarbete. Ett antal utbildningar har genomförts under året samt en fokusering på rapportering och uppföljning. En hälsosam och säker arbetsmiljö är nödvändiga förutsättningar för att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Vi lever i en föränderlig energivärld med nya förutsättningar och möjligheter men också risk för vikande volymer och ökad konkurrens. Det kommer att vara än viktigare att befinna sig nära kunden och vara lyhörd för kundernas behov och att ständigt utvecklas och bli bättre. Vi kommer även att fokusera ytterligare på en proaktiv kommunikation med våra kunder. Vi fortsätter vår miljösträvan och våra långsiktiga investeringar för att bidra till en hållbar framtid på Falbygden.