Meny
Laddar...

Nu är det dags att summera år 2018

 

Vi ger energi för en enkel vardag och en ljus framtid. Så lyder vår vision och framtiden ser verkligen ljus ut på Falbygden. Falköpings kommun är en av de kommuner som spås till den högsta tillväxten i Skaraborg under kommande år. Vi är glada för att under året ha kunnat bidra till den tillväxten genom att ansluta många nyetableringar till både el, fjärrvärme och fiber. Förutom att förenkla vardagen för våra kunder genom vårt dagliga arbete så har vi även deltagit vid ett antal lokala event såsom Klassbollen, Cancergalan och Jul i Stad för att nämna några.

Det proaktiva hållbarhetsarbetet fortsätter och under året har vi arbetat intensivt för att certifiera oss mot ISO-standarderna inom miljö, arbetsmiljö och kvalitet. Certifieringsrevisionen genomfördes i december 2018 med gott resultat och under början av 2019 kommer vi att få beviset i form av certifikat.

Leveranssäkerheten av el till Falbygden har ytterligare förbättrats genom att knutpunkterna mot det överliggande regionnätet har förstärkts. Tyvärr fick många av våra kunder uppleva strömavbrott under ombyggnaden och det beklagar jag verkligen, men det arbetet som gjorts under 2018 innebär att risken för strömavbrott i framtiden minskar. Vi fortsätter vårt offensiva förbättringsarbete på elnätet och under 2019 bygger vi framför allt om ännu fler landsbygdsnät.

Vår fossilfria kraftvärme har nått framgång trots konkurrensen från geovärme. Kraftvärmen har en viktig roll för omställningen till en klimatsmart energianvändning. Många kunder har även valt att förenkla sin vardag genom att teckna det nya Trygghetsavtalet som innebär att vi tar ansvar för service av kundens anläggning. Det förtroendet är vi mycket glada över.

Arbetet med att ansluta kransorterna på Falbygden till det öppna fibernätet har fortsatt. Totalt har Falbygdens Energi nu 3 800 kunder i det öppna stadsnätet och det finns plats för fler. Vi påbörjar nu ett antal nya försäljningskampanjer både i Falköpings tätort och kringliggande samhällen.

Vi verkar i en föränderlig bransch som kräver anpassningsförmåga både när det gäller kompetens och teknik. Under 2018 har vi lyckats attrahera och rekrytera fler kompetenta medarbetare för att kunna möta olika utmaningar i verksamheten. Som ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare har stort engagemang från hela verksamheten lagts på att utveckla en hållbar prestationskultur och stärka ledarskapet på alla nivåer. Kvittot på detta arbete ser vi genom goda resultat i vår medarbetarundersökning och positiv feedback från kunderna.

Tillsammans med ägare och styrelse har långtidsplanen uppdaterats för hur vi ska fortsätta skapa värde och utvecklas och jag vill tacka för det goda samarbetet och stödet i det arbetet.

Användningen av solenergi ökar på Falbygden och vi har passerat 1 MW ansluten solenergi till elnätet. Även intresset för att bygga och ansluta ny vindkraft har tagit fart igen. Att kombinera hållbara energislag för att bli så energieffektiva och klimatsmarta som möjligt är framtiden. 

 

Vi ses i vardagen och i framtiden

Katarina