Meny

Driftinformation

Antal avbrott inom respektive område
Inga planerade avbrott

För en hållbar framtid

Vi ger dig ljus i mörkret, värme i kylan och underhållning en tråkig kväll, välkommen till energibolaget nära dig.

Elmätarbyte

Under januari 2019 påbörjar Falbygdens Energi ett projekt med att byta ut befintliga elmätare till den senaste generationens modell 

Energimarknadsinspektionen, på uppdrag av regeringen, har tagit fram förslag på nya funktionskrav på framtidens elmätare. De nya elmätarna kan leverera timmätvärden och även mäta elproduktion samt kvaliteten på spänningen i elnätet. Mätarbytet innebär också förbättrade möjligheter att registrera avbrott i elöverföringen.

Läs mer om projektet här

Fjärrvärme ger hållbar produktion

Att byta värmekälla från olja till fjärrvärme gör att Autokaross i Floby minskar sina lokala koldioxidutsläpp med 59 ton per år. Vi på Falbygdens Energi är stolta över att i nära samarbete med våra kunder få möjligheten att bidra till en bättre och mer hållbar utveckling! Läs mer om projektet här

Sponsring för en ljus och säker framtid

Falbygdens Energi är stolta sponsorer av Flexberts Trafiksäkerhetskampanj för barn i förskoleverksamhet samt låg- och mellanstadiet i Falköpings kommun. De utbildar och delar ut reflexvästar med målet att 1 000 000 barn i hela Sverige varje år ska bli tryggare i trafiken.

Vi stödjer även Nattvandrarna som är en ideell, demokratiskt uppbyggd organisation för lokala grupper och föreningar. Syftet med nattvandring är att det ska finnas vuxna förebilder, medmänskligt stöd och social trygghet bland unga människor när de rör sig ute på kvällar och nätter. Nattvandrarnas närvaro förebygger också kriminalitet som skadegörelse, våld och drogmissbruk. 

För oss på Falbygdens Energi är säkerhet ett ständigt närvarande fokus och vi jobbar hela tiden för att förbättra den, såväl för medarbetare som för samhället vi verkar i. 

Prisjusteringar 1 januari 2019

Falbygdens Energi fortsätter investera för framtiden. Under perioden 2015-2020 satsar vi totalt 150 miljoner kronor på att framtidssäkra elförsörjningen och skapa en fjärrvärmeleverans i miljömässig toppklass. För att göra allt detta möjligt behöver justerar vi våra priser från och med den 1 januari 2019. 

Information angående elnätspriser 2019

Information angående fjärrvärmepriser 2019