Nytt elnätspris från 1 januari 2023
Ny prismodell för effektavgift från 1 september 2022
Stöd till elanvändare
previous arrow
next arrow
Slider

Utbetalning av elprisstöd

Elprisstödet för perioden 1 oktober 2021 – 30 september 2022 betalas nu ut till privatpersoner som har elnätsavtal med elnätsföretag för i elområde 3 och 4 (södra Sverige).

Läs mer

Digital satsning för ökad anslutningstakt

Falbygdens Energi Nät och Plexigrid startar upp ett samarbete för att öka takten på nätanslutningar av industri, förnybar energi och elbilsladdning i Falbygden genom digitala lösningar.

Läs mer

Energiläget är ansträngt men stabilt

Elförsörjningen är Sverige är i nuläget ansträngd men stabil. Tillsammans kan vi förbättra situationen genom att minska elanvändningen och underlätta belastningen på elnätet. Här får du mer information om läget, varför det är viktigt att minska elanvändningen och Falbygdens Energi Näts roll i energisystemet.

Läs mer