16 anledningar att jobba i energibranschen

Anledning 1 Fyrkant

Energibranschen behöver dig
Energibranschen är en växande framtidsbransch med stora jobbmöjligheter. Om du utbildar dig inom energiområdet är du med säkerhet efterfrågad på arbetsmarknaden. Branschen behöver många nya medarbetare i takt med att elbehovet kommer bli större de kommande åren. I vår bransch kommer det alltid finnas jobb.

Anledning 2 Fyrkant

Vi möjliggör klimatomställningen
Om du vill göra skillnad är det i energibranschen du ska jobba. Här arbetar du med det som är viktigt på riktigt – som att elektrifiera samhället för att minska de fossila utsläppen och möjliggöra klimatomställningen. Fossilfri el och värme är faktiskt en förutsättning för att vi ska nå klimatmålen. Hos oss får du vara en del av den största samhällsförändringen på årtionden. Tillsammans förändrar vi världen.

Anledning 3 Fyrkant

Vi är livsviktiga – för utan energi stannar allt
Utöver att elektrifiera hela samhället och se till att Sverige lyckas med klimatomställningen har energibranschen en otroligt viktig funktion i alla människors vardagliga liv. Utan energi i form av el och värme skulle hela samhället stanna upp. Då skulle respiratorerna på sjukhusen inte fungera, alla skulle frysa inomhus på vintern och det skulle inte ens gå att spola toaletterna.

Anledning 4 Fyrkant

Sveriges mest attraktiva och jämställda bransch
Två år i rad har energibranschen utsetts till Sveriges mest attraktiva och jämställda bransch. Anledningen är bland annat att branschen satsar mycket på medarbetarnas utveckling i arbetet, kvinnor och män har lika möjligheter till karriär, lönestrukturerna är jämställda, få är sjukskrivna och chefstätheten är större i energibranschen jämfört med andra branscher.

Anledning 5 Fyrkant

Vi står inför en explosion av spännande teknikutveckling
Teknikutvecklingen sker otroligt snabbt i energibranschen just nu med allt ifrån AI och vätgas, till koldioxidlagring och digitala verktyg som gör det möjligt för kunderna att själva påverka sin elanvändning. Här finns mängder av ny, spännande teknik. Var med och skapa framtiden!

Anledning 6 Fyrkant

Perfekt balans mellan spänning och trygghet
I energibranschen finns det alltid mycket spänning och nya utmaningar att ta tag i, samtidigt som du jobbar i en trygg arbetsmiljö med bra villkor som du vill stanna kvar och utvecklas i.

Anledning 7 Fyrkant

Jobb direkt efter utbildningen
Det finns ett stort behov av exempelvis elkraftsingenjörer och distributionselektriker i energibranschen. Därmed får många av de pluggar energiutbildningar jobb direkt efter examen.

Anledning 8 Fyrkant

Många stannar kvar länge i energibranschen
Energibranschen är en bransch där många medarbetare stannar kvar och fortsätter utvecklas. Eftersom det finns så stora utvecklingsmöjligheter jobbar många kvar under hela sin karriär.

Anledning 9 Fyrkant

Här finns något för alla
I energibranschen finns en mängd olika yrken. Från dataingenjörer och kommunikatörer till elkraftsingenjörer och drifttekniker. Du hittar rätt utbildning via gymnasiet, yrkeshögskolan eller högskolan. Allt beror på vad just du vill göra. Det finns ett energijobb för alla.

Anledning 10 Fyrkant

Energijobb finns i hela Sverige
Visste du att det finns över 400 energiföretag i Sverige? Det finns energiföretag i alla storlekar, från internationella koncerner till små kommunala bolag. Gemensamt för dem är att de levererar el och värme till hela Sverige – från stora industrikluster utanför Göteborg till farbror Gunnars stuga i Västernorrland. Du kan jobba och bo var du vill i hela Sverige och ändå ha världens viktigaste och roligaste jobb.

Anledning 11 11 Fyrkant

Perfekt bransch för dig som vill byta bana
Vad du än arbetar med idag kan du alltid yrkesväxla och spåra in på energiområdet. I energibranschen finns alla möjliga typer av jobb. Det gör att våra medarbetare har bakgrunder inom allt från politikens värld till restaurangbranschen.

Anledning 11 Fyrkant

Alla pratar om energi
Det är roligt att jobba i en bransch som diskuteras flitigt i både traditionella och sociala medier, och av alla från politiker till dina grannar. Alla berörs av energi och många är intresserade av energibranschens utveckling.

Anledning 13 Fyrkant

Stora utvecklingsmöjligheter
En av de främsta anledningarna till att energibranschen har utsetts till Sveriges mest attraktiva bransch två år i rad är att branschen satsar mycket på medarbetarnas kompetensutveckling. Här finns det både stora möjligheter att vidareutbilda dig och att lära dig ny kunskap i ditt vardagliga arbete.

Anledning 14 Fyrkant

Lika möjligheter för kvinnor och män
Enligt Nyckeltalsinstitutets årliga kartläggning är energibranschen den mest jämställda branschen. Kvinnor och män har lika möjligheter, lönestrukturen är jämställd och de flesta energiföretagen har åtminstone 40 % kvinnor i de högsta ledningsgrupperna.

Anledning 15 Fyrkant

Hög chefstäthet
I energibranschen är chefstätheten hög, vilket innebär att de flesta chefer har lagom många medarbetare i sin grupp. Det ger cheferna tid för sina medarbetare och tid för att utveckla verksamheten till det bättre.

Anledning 16 Fyrkant

Särskilt intressant nu och framöver när vi ställer om energisystemet
Branschen behöver idag fler nya medarbetare än någonsin tidigare. Det beror på att energibranschen är en möjliggörare för att andra branscher ska kunna ställa om och bli fossilfria till år 2045 – och därigenom lyckas med klimatomställningen. Det finns ett stort behov av tekniker och ingenjörer, men också en mängd andra yrken. Stora pensionsavgångar de närmaste åren förstärker behovet av ny arbetskraft.