Normaltaxa, Lågspänningsanslutning 2021

Benämning Abonnemang Kr/år Elöverföring öre/kWh Energiskatt öre/kWh Effektavgift Kr/kW/mån
Lägenhetstaxa 1720  22,3  35,60
Normaltaxa max 63 A 2 470 kr  22,3 öre  35,60 öre  38 kr/kW/mån 
Normaltaxa över 63 A 10 920 kr  17,4 öre  35,60 öre  59 kr/kW/mån 

Taxa högspänningsanslutning 2021

Benämning Abonnemang Kr/år Elöverföring öre/kWh Energiskatt öre/kWh Effektavgift Kr/kW/mån Reaktiv effekt
Högspänning 48 640 kr   8,3 öre  35,60 öre  49,50 kr/kW/mån  10 kr/kVAr/mån