Elnätspriser företagskunder 2022

 

Från 2022-01-01

Taxa lågspänningsanslutning 2022

Benämning Abonnemang Kr/år Elöverföring öre/kWh Energiskatt öre/kWh Effektavgift Kr/kW/mån
Lägenhetstaxa 1764,72 kr 22,88 öre 36 öre
Normaltaxa max 63 A 2 534 kr  22,88 öre  36 öre  38,99 kr/kW/mån 
Normaltaxa över 63 A 11 204 kr  17,85 öre  36 öre  60,53 kr/kW/mån 

Alla priser är exkl moms

Taxa högspänningsanslutning 2022

Benämning Abonnemang Kr/år Elöverföring öre/kWh Energiskatt öre/kWh Effektavgift Kr/kW/mån Reaktiv effekt
Högspänning 49 905 kr   8,52 öre  36 öre  50,79 kr/kW/mån  10 kr/kVAr/mån 

Alla priser är exkl moms

Elnätspriser företagskunder 2021

 

Från 2021-01-01

Taxa lågspänningsanslutning 2021

Benämning Abonnemang Kr/år Elöverföring öre/kWh Energiskatt öre/kWh Effektavgift Kr/kW/mån
Lägenhetstaxa 1720  22,3 35,60
Normaltaxa max 63 A 2 470 kr  22,3 öre  35,60 öre  38 kr/kW/mån 
Normaltaxa över 63 A 10 920 kr  17,4 öre  35,60 öre  59 kr/kW/mån 

Alla priser är exkl moms

Taxa högspänningsanslutning 2021

Benämning Abonnemang Kr/år Elöverföring öre/kWh Energiskatt öre/kWh Effektavgift Kr/kW/mån Reaktiv effekt
Högspänning 48 640 kr   8,3 öre  35,60 öre  49,50 kr/kW/mån  10 kr/kVAr/mån 

Alla priser är exkl moms

Detta ingår i din elnätsavgift till Falbygdens Energi:

  • Vi utför löpande underhåll och framtidssäkrar elnätet för att möta våra kunders behov.
  • Vi ser till att elen som du köper från ett elhandelsföretag transporteras via våra ledningar till din verksamhet.
  • Vi har under det senaste året bytt ut den stora majoriteten av elmätarna i vårt nät till Smarta mätare.
  • Du kan följa din förbrukning och utföra enklare ärenden på Mina sidor.
  • Du kan enkelt få driftinformation via sms eller e-post och se aktuell status på webben.
  • Du får hjälp vid eventuella strömavbrott dygnet runt, året runt. Vi har alltid personal i beredskap för att hantera driftstörningar.
  • Du kan få gratis hjälp med att övervaka trädfällning och markera ut ledningar i marken när du ska gräva.

Din totala elkostnad består av tre delar:

  • Kostnaden för den el du använder, som du betalar till ditt elhandelsföretag.
  • Kostnad för transport av elen till hemmet eller verksamheten, som betalas till elnätsföretaget.
  • Kostnad för skatter och avgifter till staten.

PPT mall Nordion

Bilden visar hur fördelningen av kundens elkostnader utvecklats, här en kund med årlig elanvändning på 20 000 kWh och rörligt pris (i löpande priser). Andelen skatter, moms och elcertifikat är hälften av de totala kostnaderna. Källa: Energimyndigheten