Elnätspriser företag 2020

Från 2020-01-01

Normaltaxa, Lågspänningsanslutning

Benämning Abonnemang Kr/år Elöverföring öre/kWh Energiskatt öre/kWh Effektavgift Kr/kW/mån
Lägenhetstaxa 1 669,40 22 35,30
Normaltaxa max 63 A 2 419,00 22 35,30 38,00
Normaltaxa över 63 A 10 494,20 17 35,30 59,00

Taxa högspänningsanslutning

Benämning Abonnemang Kr/år Elöverföring öre/kWh Energiskatt öre/kWh Effektavgift Kr/kW/mån Reaktiv effekt
Högspanning 47 682 8 35,30 49,50 10 kr/kVAr/mån

Normaltaxa, Lågspänningsanslutning 2021

Benämning Abonnemang Kr/år Elöverföring öre/kWh Energiskatt öre/kWh Effektavgift Kr/kW/mån
Lägenhetstaxa 1720  22,3  35,3
Normaltaxa max 63 A 2 470 kr  22,3 öre  35,3öre  38 kr/kW/mån 
Normaltaxa över 63 A 10 920 kr  17,4 öre  35,3öre  59 kr/kW/mån 

Taxa högspänningsanslutning 2021

Benämning Abonnemang Kr/år Elöverföring öre/kWh Energiskatt öre/kWh Effektavgift Kr/kW/mån Reaktiv effekt
Högspänning 48 640 kr   8,3 öre  35,3öre  49,50 kr/kW/mån  10 kr/kVAr/mån 

Alla priser är inkl moms

Mer information om våra elnätsavgifter finner du på här.


Elnätspriser 2020 företag

Nätanslutningsavgifter 2020 lågspänning företag

Förklaringar till Fakturan