Elnätspriser privatpersoner 2021

 

Från 2021-01-01

Lägenhetstaxa, 16 ampere mätarsäkring

Benämning Abonnemang Kr/år Abonnemang fördelat kr/mån Elöverföring öre/kWh Energiskatt öre/kWh
Lägenhetstaxa 16A 2 150 179,16 kr/mån 27,88 44,50

Normaltaxa, max 63 ampere mätarsäkring

Benämning Abonnemang Kr/år Abonnemang fördelat kr/mån Elöverföring öre/kWh Energiskatt öre/kWh Effektavgift kr/kW/mån
Normaltaxa 63A 3087,50 257,30 kr/mån 27,88 44,50 47,50

Allmänna avtalsvillkor för elnät, giltiga från och med 1 april 2019

 

Elnätspriser 2021 privatpersoner

Allmänna avtalsvillkor NÄT 2012 Konsument (rev2)

Vill du veta mer om elnätsregleringen och intäktsramar? Läs mer här