Elnätspriser privatpersoner 2022

 

Från 2022-01-01

Lägenhetstaxa, 16 ampere mätarsäkring

Benämning Abonnemang Kr/år Abonnemang fördelat kr/mån Elöverföring öre/kWh Energiskatt öre/kWh
Lägenhetstaxa 16A 2 206 kr 181,30 kr/mån 28,60 öre 45,10 öre

Normaltaxa, max 63 ampere mätarsäkring

Benämning Abonnemang Kr/år Abonnemang fördelat kr/mån Elöverföring öre/kWh Energiskatt öre/kWh Effektavgift kr/kW/mån
Normaltaxa 63A 3 167,78 kr 260,40 kr/mån 28,60 öre 45,10 öre 48,74

Elnätspriser privatpersoner 2021

 

Från 2021-01-01

Lägenhetstaxa, 16 ampere mätarsäkring

Benämning Abonnemang Kr/år Abonnemang fördelat kr/mån Elöverföring öre/kWh Energiskatt öre/kWh
Lägenhetstaxa 16A 2 150 179,16 kr/mån 27,88 44,50

Normaltaxa, max 63 ampere mätarsäkring

Benämning Abonnemang Kr/år Abonnemang fördelat kr/mån Elöverföring öre/kWh Energiskatt öre/kWh Effektavgift kr/kW/mån
Normaltaxa 63A 3087,50 257,30 kr/mån 27,88 44,50 47,50

Detta ingår i din elnätsavgift till Falbygdens Energi:

  • Vi utför löpande underhåll och framtidssäkrar elnätet för att möta våra kunders behov.
  • Vi ser till att elen som du köper från ett elhandelsföretag transporteras via våra ledningar till ditt hem eller verksamhet.
  • Vi har under det senaste året bytt ut den stora majoriteten av elmätarna i vårt nät till Smarta mätare.
  • Du kan följa din förbrukning och utföra enklare ärenden på Mina sidor.
  • Du kan enkelt få driftinformation via sms eller e-post och se aktuell status på webben.
  • Du får hjälp vid eventuella strömavbrott dygnet runt, året runt. Vi har alltid personal i beredskap för att hantera driftstörningar.
  • Du kan få gratis hjälp med att övervaka trädfällning och markera ut ledningar i marken när du ska gräva.

Din totala elkostnad består av tre delar:

  • Kostnaden för den el du använder, som du betalar till ditt elhandelsföretag.
  • Kostnad för transport av elen till hemmet eller verksamheten, som betalas till elnätsföretaget.
  • Kostnad för skatter och avgifter till staten.

PPT mall Nordion

Bilden visar hur fördelningen av kundens elkostnader utvecklats, här en kund med årlig elanvändning på 20 000 kWh och rörligt pris (i löpande priser). Andelen skatter, moms och elcertifikat är hälften av de totala kostnaderna. Källa: Energimyndigheten

Allmänna avtalsvillkor för elnät, giltiga från och med 1 april 2019

 

Allmänna avtalsvillkor NÄT 2012 Konsument (rev2)

Vill du veta mer om elnätsregleringen och intäktsramar? Läs mer här