Elnätspriser privatpersoner 2023

Från 2023-01-01

Alla priser är ink moms

Lägenhetstaxa, 16 ampere mätarsäkring

Benämning Abonnemang Kr/år Abonnemang fördelat kr/mån Elöverföring öre/kWh Energiskatt öre/kWh
Lägenhetstaxa 16A 2 484 kr 207 kr/mån 32,20 öre 49,00 öre

Normaltaxa, max 63 ampere mätarsäkring

Benämning Abonnemang
Kr/år
Abonnemang fördelat kr/mån Elöverföring
öre/kWh
Energiskatt
öre/kWh
Effektavgift
kr/kW/mån
Höglastavgift
kr/kW/mån
nov-mars
07:00-19:00
Normaltaxa 63A 3 567 kr 297,25 kr 32,20 öre 49,00 öre 34,65 kr 49,18 kr

 

Den 1 september 2022 infördes ovan prismodell för Normaltaxa 63A för att göra det enklare för dig som kund att påverka dina kostnader. Tidigare modell har haft ett pris för effektuttag, oavsett höglast eller låglast. Med den nya modellen införs en höglastavgift samtidigt som kostnaden för effektavgiften sänks. För dig som kund funkar det så här:

 • Höglastperioden är då elnätet belastas som mest på grund av kallare klimat, från den 1 november till den 31 mars. Måndag – fredag kl 07:00 – 19:00 tas en höglastavgift på 42 SEK/kW.
 • Under denna höglastperiod ser du två olika effektvärden på din faktura, ett för höglast enligt ovan och ett för effektavgift.

Exempel: Om du har 5 kW som högsta topp under höglasttid och 7 kW som högsta topp under låglasttid blir det två poster på fakturan enligt nedan:
5 kW x 42 SEK = 210 SEK
7 kW x  31,50 SEK = 220,5 SEK

Exempel: Om du har 7 kW som högsta topp under höglasttid och 5 kW som högsta topp under låglasttid blir det två poster på fakturan enligt nedan:
7 kW x 42 SEK = 294 SEK
7 kW x  31,50 SEK = 220,5 SEK
Detta på grund av att du har haft din högsta dygnstopp under höglasttid och då räknas den även som effektavgift eftersom effektavgiften fortfarande mäts alla dygnets timmar.

 • Mina sidor kan du lätt följa när du har haft dina effekttoppar genom att gå in på Förbrukning och välja perioden du vill granska. Genom att visa helgdagar och helger kan du lätt se i diagrammet vad som är höglasttid, och genom att hålla muspekaren över staplarna går det att se vilken tid du har haft de högsta topparna.
 • Både höglastavgift och effektavgift baseras på snitteffekten av den timme med högst energiförbrukning.
  Forbrukningsdiagram
 • Med lite planering kring hur och när du använder elen kan du kapa topparna och på så sätt minska elnätskostnaden. Använd ett längre program på diskmaskinen som kräver mindre effekt, se över inställningarna på din värmepump för att den ska hålla en jämnare uppvärmningskurva och försök att använda en effektkrävande apparat i taget istället för att köra torktumlare och ugn samtidigt.

 

Elnätspriser privatpersoner 2022

Från 2022-09-01

Alla priser är ink moms

Lägenhetstaxa, 16 ampere mätarsäkring

Benämning Abonnemang Kr/år Abonnemang fördelat kr/mån Elöverföring öre/kWh Energiskatt öre/kWh
Lägenhetstaxa 16A 2 206 kr 181,30 kr/mån 28,60 öre 45,00 öre

Normaltaxa, max 63 ampere mätarsäkring

Benämning Abonnemang
Kr/år
Abonnemang fördelat kr/mån Elöverföring
öre/kWh
Energiskatt
öre/kWh
Effektavgift
kr/kW/mån
Höglastavgift
kr/kW/mån
nov-mars
07:00-19:00
Normaltaxa 63A 3 167,78 kr 260,40 kr 28,60 öre 45,00 öre 31,50 kr 42,00 kr

Från 2022-01-01 till 2022-08-31

 

Lägenhetstaxa, 16 ampere mätarsäkring

Benämning Abonnemang Kr/år Abonnemang fördelat kr/mån Elöverföring öre/kWh Energiskatt öre/kWh
Lägenhetstaxa 16A 2 206 kr 181,30 kr/mån 28,60 öre 45,00 öre

 

Normaltaxa, max 63 ampere mätarsäkring

Benämning Abonnemang Kr/år Abonnemang fördelat kr/mån Elöverföring öre/kWh Energiskatt öre/kWh Effektavgift kr/kW/mån
Normaltaxa 63A 3 167,78 kr 260,40 kr/mån 28,60 öre 45,00 öre 48,74

 

Detta ingår i din elnätsavgift till Falbygdens Energi:

 • Vi utför löpande underhåll och framtidssäkrar elnätet för att möta våra kunders behov.
 • Vi ser till att elen som du köper från ett elhandelsföretag transporteras via våra ledningar till ditt hem eller verksamhet.
 • Vi har under det senaste året bytt ut den stora majoriteten av elmätarna i vårt nät till Smarta mätare.
 • Du kan följa din förbrukning och utföra enklare ärenden på Mina sidor.
 • Du kan enkelt få driftinformation via sms eller e-post och se aktuell status på webben.
 • Du får hjälp vid eventuella strömavbrott dygnet runt, året runt. Vi har alltid personal i beredskap för att hantera driftstörningar.
 • Du kan få gratis hjälp med att övervaka trädfällning och markera ut ledningar i marken när du ska gräva.

Din totala elkostnad består av tre delar:

 • Kostnaden för den el du använder, som du betalar till ditt elhandelsföretag.
 • Kostnad för transport av elen till hemmet eller verksamheten, som betalas till elnätsföretaget.
 • Kostnad för skatter och avgifter till staten.

PPT mall Nordion

Bilden visar hur fördelningen av kundens elkostnader utvecklats, här en kund med årlig elanvändning på 20 000 kWh och rörligt pris (i löpande priser). Andelen skatter, moms och elcertifikat är hälften av de totala kostnaderna. Källa: Energimyndigheten

Prislistor och allmänna avtalsvillkor för elnät

2023

Falbygden priser Privat2023 low ny skatt

2022

elnatspriser2022

Allmänna avtalsvillkor för elnät

Allmanna avtalsvillkor 2012 K rev2 Elnat Sida 01

 

 

Vill du veta mer om elnätsregleringen och intäktsramar?

Läs mer här