Mätarbyte

I september 2018 fattade regeringen beslut om krav på nya funktioner i elmätarna. Bland annat handlar det om ökat stöd för integration av mer förnybar elproduktion, möjlighet för kunden att koppla upp sig mot mätaren och få mätning i nära realtid, och inte minst stöd för lokalisering av fel i elnätet som ökar möjligheten för snabbare åtgärder. För att leva upp till lagkravet innebär det att alla elnätsföretag i Sverige behöver byta ut eller uppdatera sina elmätare innan 2025. Falbygdens Energi kommer därför att byta ut alla mätare i sitt nätområde som innefattar Falköpings kommun samt delar av Skövde, Ulricehamn, Mullsjö och Herrljunga kommuner.

Falbygdens Energi har anlitat installationsföretaget OneCo Networks AB för att genomföra mätarbytet.  OneCo:s montörer kommer att ha synliga ID-kort och arbetsfordon med skylten “Jag arbetar på uppdrag av Falbygdens Energi”.

Elmatarbyte

Var sker byten just nu?
Vi har nu bytt över 16 000 mätare och jobbar nu för att byta de sista mätarna och slutföra projektet till årsskiftet.

Hur lång tid tar bytet i bostaden?
Arbetet med att byta ut mätaren tar i normalfall cirka 30 minuter i en villa och under den tiden behöver vi stänga av strömmen ungefär 20 minuter. För lägenheter tar bytet cirka 20 minuter varav vi behöver stänga av strömmen ungefär 10 minuter.

Blir det en extra kostnad för kunden?
Mätarbytet är en del av alla investeringar som görs för att förbättra leveranskvaliteteten och innebär ingen extra kostnad för dig som kund utan denna investering betalas via ordinarie nätavgifter.

Hur funkar den nya mätaren?
På sidan “Din elmätare” kan du få mer utförlig information om till exempel vad de olika symbolerna på displayen betyder.

Riktlinjer Covid- 19
Projektet har planerats under lång tid, och när det nu blivit dags att börja byta ut elmätarna har vi full förståelse för om en del kunder känner sig oroliga att ta emot besök på grund av coronaviruset. Vi vill därför betona att Falbygdens Energi och OneCo följer myndigheternas riktlinjer vad det gäller besök i kundanläggningar.

För frågor angående mätarbyten är ni välkomna att kontakta kundservice på 0515-77 75 00 eller på kundservice_falbygden@nordionenergi.se.