Anslutning av ny anläggning

Rutiner mellan kund-elinstallatör-elnätsföretag vid anslutning av ny anläggning

För en ny anläggning, eller ändring av befintlig anläggning, innebär rutinen i korthet att kunden skickar en offert-förfrågan på en anslutning varefter elnätsföretaget svarar med offert och nätavtal. Därefter ska kunden kontakta en elinstallatör eller konsult som fyller i en detaljerad föranmälan.

Elnätsföretaget svarar med ett installationsmedgivande, varefter elinstallatören svarar med att färdiganmäla anläggningen när den är klar för tillkoppling.

OBS! Vi tar endast emot För- och Färdiganmälningar via Föranmälan.nu.

FÖRKLARINGAR TILL FLÖDET OCH INSTALLATIONSFÖRFARANDET MELLAN KUND, ELINSTALLATÖR OCH ELNÄTSFÖRETAG:

1. Fastighetsägaren/kunden skickar in offertförfrågan av ny elanslutning eller ändring av befintlig elanslutning till elnätsföretaget.

2. Nätägaren skickar offert på anslutningen och nätavtal till fastighetsägaren/kunden samt upplyser fastighetsägaren/kunden om att anlita en elinstallatör.

3. Fastighetsägaren/kunden accepterar offerten och sänder tillbaka det påtecknade nätavtalet till elnätsföretaget.

4. Nätbolaget bekräftar fastighetsägaren/kunden om mottagandet av accepterad offert.

5. Fastighetsägaren/kunden anlitar en elinstallatör som i sin tur skickar in en detaljerad föranmälan.

6. Elnätsföretaget skickar ett Installationsmedgivande och underlag för färdiganmälan till anlitad elinstallatör samt en kopia till fastighetsägaren/kunden.

7. När arbetet är utfört och anläggning är klar för tillkoppling skickar elinstallatören in en färdiganmälan till elnätsföretaget.

Notera mätarställningen

Mätarställning och avläsningsdatum ska noteras i upplysningsfältet på färdiganmälan vid alla förändringar som påverkar förhållandet nätägare-kund. Det kan till exempel röra sig om ändrad mätarsäkring eller ändrad förbrukning (vanligt vid installation av till exempel värmepump).

Dokument


Offertförfrågan elanslutning

2022 års prislista Nätanslutningsavgifter lågspänning privat
2022 års prislista Nätanslutningsavgifter lågspänning företag

Kabelförläggning i mark