Ersättning vid skada

Om något skadas eller går sönder på grund av störningar i elnätet kan du ha rätt till ersättning. Det finns främst två orsaker till att något skadas eller går sönder. Den ena är vid strömavbrott när din anläggning är strömlös och den andra är när det har blivit felaktig spänningskvalitet i din anläggning.

Har du drabbats av en skada kan du göra en anmälan till ditt elnätsbolag. Du har också möjlighet att vända dig till ditt försäkringbolag. Din hemförsäkring täcker oftast skador.

Har du haft ett längre avbrott, mer än 12 timmar, kan avbrottsersättningen helt eller delvis kan täcka skadan. Det betyder att eventuell lagstadgad avbrottsersättning kommer att räknas av från din skadeersättning. Exempelvis om du får avbrottsersättning med 1000 kr och din skadeersättning beräknats till 1500 kr kommer du att få avbrottsersättning med 1000 och skadeersättning med 500 kr, totalt 1500 kr. Läs mer om avbrottsförsäkringen här

Skador på grund av strömavbrott.
En av de vanligaste skadorna till följd av ett lite längre strömavbrott är förstörd mat i kyl och frys. Har du varit utan el i mer än 12 timmar har du rätt till avbrottsförsäkring som till för att täcka denna typ av skador. Det betyder att eventuell lagstadgad avbrottsförsäkringen räknas av från din skadeersättning. För att rätten till ersättning inte ska förlorade behöver du göra en skadeanmälan inom två år från att skadan inträffade.

Skada på grund av felaktig spänningskvalitet
Felaktig spänningskvalitet är när du fortfarande har el i din anläggning men drabbas av störningar i elleveransen, till exempel onormal spänning. Din elektriska utrustning ska i normal fall klara variationer i spänningen. Det kan ändå hända att elektrisk utrustning går sönder och då kan du ha rätt till ersättning om felet har inträffat i elnätet.

Ersättning för denna typ av skador regleras i elsäkerhetslagen och om du har rätt till ersättning kommer 3500 kr att räknas av, tillsammans med ett åldersavdrag beroende på hur gammal utrustningen är. Tänk på att alltid skicka med kvitto för utrustningen när du anmäler din skada. För att rätten till ersättning inte ska förlorade behöver du göra en skadeanmälan inom tre år från att skadan inträffade.

Speciellt för näringsidkare
Rätten till ersättning för näringsidkare omfattar aldrig ren förmögenhetsskada som till exempel utebliven vinst på grund av produktionsstopp.  Skadestånd till en näringsidkare kan endast bli aktuellt om elnätsföretaget har agerat vårdslöst eller försumligt. Det är även näringsidkaren som ska visa att skadan uppkommit genom elnätsbolagets vårdslöshet eller försummelse. I normala fall ska näringsidkare vända sig till sitt försäkringsbolag.

Dokumentationskrav
För att kunna söka ersättning behöver du noga dokumentera och förklara vilken skada du har drabbats av och vad det är du söker ersättning för. Du behöver bifoga styrkande dokument och intyg som visar din skada. Exempel på styrkande dokument kan vara foton av skadad egendom, kvitto, faktura och intyg. Intyg kan till exempel vara från en reparatör som beskriver vilken typ av skada som har uppstått och vad det kommer att kosta att reparera den.

För skadad utrustning eller egendom som är placerad i ledningsgatan måste du kunna visa intyg att du har fått ett godkännande av elnätsföretaget att ha detta i ledningsgatan. Skicka in alla styrkande dokument och intyg med din anmälan.

Skicka in din skadeanmälan
För att vi som elnätsbolag ska kunna handlägga ditt ärende måste du skicka in ett så bra underlag som möjligt. Detta gör du genom att fylla i blanketten skadeanmälan samt bifoga styrkande dokument och intyg. Se även dokumentationskrav ovan. Vi kommer inte att kunna påbörja ditt ärende förrän vi har allt underlag inskickat.

Här hittar du blanketten för skadeanmälan

Har du frågor?
Du är alltid välkommen att kontakta vår kundservice på e-post kundservice_falbygden@nordionenergi.se eller på telefon 0515-77 75 00

← Tillbaka