Meny
Laddar...

Fjärrvärme

Miljövänligt, bekvämt, driftsäkert, & prisvärt

Fjärrvärme är ett slutet kretslopp där fjärrvärmeverket producerar värmen som sprids till de anslutna fastigheterna med hjälp av uppvärmt vatten.

Med fjärrvärme har du en miljövänlig, lättskött och driftsäker lösning för värmen i din fastighet. Fjärrvärmen sköter sig i stort sett själv och finns alltid där. Allt du behöver göra är att vrida på kranen eller elementet, så får du den värme du vill ha. I ditt hus finns en fjärrvärmecentral, som värmer varmvatten och element, genom den är fastigheten uppkopplat till det lokala fjärrvärmenätet.

Så här fungerar fjärrvärme:

 

Fjärrvärme ur ett hållbarhetsperspektiv

Falbygdens Energis fjärrvärmeverk är fossilfria och eldas enbart på biobränsle, vilket gör att vår fjärrvärme till 94% är märkt med Bra miljöval.

När du köper vår fjärrvärme är du även med och bidrar till det ekologiska kretsloppet i skogen för ett mer hållbart skogsbruk!

Vi använder lokala biobränslen som flis, briketter och pellets som hämtas ur skogen. Flisen är grenar och toppar (GROT) som inte kommer till användning i skogsindustrin. När skogarna skördas och materialet transporterats bort av våra leverantörer, så försvinner även näring från skogen. För att sluta det kretsloppet måste askan återföras till skogen och för detta använder vi oss av Svensk Näringsåterföring som transporterar askan från kraftvärmeverket tillbaka till skogen. 

 

Tillsammans gör vi det möjligt - För en enkel vardag och en hållbar framtid