Fjärrvärmepriser företag

Priserna gäller från 1 januari 2021

Falbygdens Energi använder en prismodell som består av två olika komponenter, en energi- och en kapacitetsdel, för att ge er som kund möjlighet att påverka uppvärmningskostnaderna baserat på den faktiska kapaciteten ni använder. Den hjälper oss att minska vår miljöpåverkan genom en mer optimerad produktion. Tillsammans hjälps vi åt att spara på energin och på miljön!

Priser 2021:

Leverans till fastighet i Falköping och Floby

Pris exklusive moms
Kapacitetspris 69,10 Kr/kW/månad
Energipris maj – september 31,80 öre/kWh
Energipris oktober – november och mars – april 42,30 öre/kWh
Energipris december – februari 52,40 öre/kWh

Leverans till fastighet i Stenstorp

Pris exklusive moms
Kapacitetspris 78,60 Kr/kW/månad
Energipris hela året 53,75 öre/ KWh

Så här beräknas abonnerad kapacitet

Dygnsförbrukning av energi / 24 timmar = dygnsmedelskapacitet

Era tre högsta dygnsmedelskapaciteter de senaste 12 månaderna / 3 = er abonnerade kapacitet från 1 augusti 2019

Fjärrvärmepriser Företag 2021

Allmänna villkor Fjärrvärme Företag