Fjärrvärmepriser privatpersoner

Priserna är inklusive moms och gäller från 1 januari 2020

Falbygdens Energi använder en mycket enkel prismodell som består av en fast årlig avgift (kr/år) samt en rörlig energiavgift (öre/kWh).

Leverans till fastighet i Falköping och Floby

Årsbehov Fast avgift kr/år Energiavgift öre/kWh
Mindre än 35 000 kWh (villor) 1 438 93,06
Mer än 35 000 kWh 5 685 82,75
Räkna ut din årskostnad

 

Leverans till fastighet i Stenstorp

Årsbehov  Fast avgift kr/år Energiavgift öre/kWh
Mindre än 35 000 kWh (villor) 1 438 105,50
Mer än 35 000 kWh 5 685 94,44

Priser 2021:

Leverans till fastighet i Falköping och Floby

Årsbehov Fast avgift kr/år Energiavgift öre/kWh
Mindre än 35 000 kWh (villor) 1562,50 95,63
Mer än 35 000 kWh 5 810 85,31

Leverans till fastighet i Stenstorp

Årsbehov Fast avgift kr/år Energiavgift öre/kWh
Mindre än 35 000 kWh (villor) 1562,50 108,38
Mer än 35 000 kWh 5 810 97,08
Räkna ut din årskostnad


Fjärrvärmepriser_privatpersoner_2020.pdf

Allmänna villkor

Allmänna avtalsvillkor framtagna av Energiföretagen Sverige och Konsumentverket

Allmänna avtalsvillkor för konsument för leverans av fjärrvärme 2018

Räkna ut din årskostnad

Årsbehov Fast avgift kr/år Energiavgift öre/kWh
Mindre än 35 000 kWh (villor) kr kr
Mer än 35 000 kWh kr kr

Räkna ut

Om du förbrukar kWh om året får du en totalt årskostnad på kr
Fast del: kr
Rörlig del: kr