Fjärrvärmepriser privatpersoner

Priserna är inklusive moms och gäller från 1 januari 2021.

Falbygdens Energi använder en mycket enkel prismodell som består av en fast årlig avgift (kr/år) samt en rörlig energiavgift (öre/kWh).

Leverans till fastighet i Falköping och Floby

Årsbehov Fast avgift kr/år Energiavgift öre/kWh
Mindre än 35 000 kWh (villor) 1562,50 95,63
Mer än 35 000 kWh 5 810 85,31

Leverans till fastighet i Stenstorp

Årsbehov Fast avgift kr/år Energiavgift öre/kWh
Mindre än 35 000 kWh (villor) 1562,50 108,38
Mer än 35 000 kWh 5 810 97,08

 

Allmänna villkor

Allmänna avtalsvillkor framtagna av Energiföretagen Sverige och Konsumentverket

Allmänna avtalsvillkor för konsument för leverans av fjärrvärme 2018

Räkna ut din årskostnad

Årsbehov Fast avgift kr/år Energiavgift öre/kWh
Mindre än 35 000 kWh (villor) kr kr
Mer än 35 000 kWh kr kr

Räkna ut

Om du förbrukar kWh om året får du en totalt årskostnad på kr
Fast del: kr
Rörlig del: kr

Tips för kunder med Fjärrvärme.

  • Cirkulationspump på nivå 1, men höj vid behov.
  • Ställ gärna in temperatur efter en termometer i varje rum, utgå annars från komfort.
  • Lufta gärna radiatorerna/elementen, främst dom som är längst ifrån värmeväxlaren
  • Kontrollera att radiatortrycket är 1 Bar, fyll annars på med vatten.
  • Kontrollera att du har fungerande termostater på elementen så att du kan ställa in elementen utefter rummens behov.
  • Kontakta servicemontör som kontrollerar och gör rent filtren i växlaren.