Meny
Laddar...

Falbygdens Energi i korthet

 • Vi levererar el, värme och bredband i till våra kunder i Falköping med omnejd. Vi använder ny teknik för att bidra till långsiktig hållbarhet på Falbygden, det  ska vara enkelt att vara kund hos oss.
 • Vår fjärrvärme ger våra kunder ett gott inomhusklimat och är dessutom till 87% märkt med Bra Miljöval.
 • Stadsnät ger Falbygdens invånare möjlighet till snabb och stabil kommunikation. Vi bygger kontinuerligt ut bredbandsnätet i samarbete med Telia som kommunikationsoperatör.
 • Vårt elnät är ca 226 mil långt vilket motsvarar sträckan mellan Falköping och Palermo på Sicilien. Vi levererar el till drygt 17 000 kunder. Fram till år 2020 kommer vi att investera 150 miljoner SEK  för att ytterligare öka leveranskvaliteten till våra kunder. Här kan du läsa vidare
 • Vi har ovanligt mycket vindkraft anslutet till vårt elnät och vi investerar kontinuerligt för att förbereda elnätet på mer förnyelsebar elproduktion som vind och sol.
 • Falbygdens Energi har egen elproduktion i ett av våra kraftvärmeverk.
 • Vi är det lokala energibolaget med internationell prägel då  vi ägs av det engelska pensions-fondbolaget Infracapital. Här kan du läsa mer om Infracapital och vår organisation
 • Falbygdens Energi har  50 medarbetare och omsätter 220 miljoner SEK.
 • Vi skall vara ett föredöme när det gäller miljö, hälsa och säkerhet.
   

Vision

Vår vision ger oss en tydlig vägledning inför vägen framåt, inspirerar oss att sikta högre och anstränga oss ännu mer.

 

Vi ska vara det mest hållbara företaget i energibranschen.

 

Våra värderingar

I strävan mot vår vision att bli det mest hållbara företaget i energibranschen har Falbygdens Energi antagit följande värdeord som är starka ledord i all vår verksamhet. Våra värderingar vägleder oss, de är vår kompass som ska hjälpa oss att fatta rätt beslut och är grunden i allt vi gör.

Säkerhet

Vi sätter säkerheten först i allt vi gör, för medarbetare, kunder och ett hållbart samhälle.

Öppenhet

Vi är öppna för nya möjligheter, förändringar i omvärlden och nya samarbeten. Vår attityd är välkomnade och ärlig.

Kompetens
Vi använder vår professionalism och kompetens i allt vi gör för att nå våra mål och önskvärda resultat. Vi strävar efter ständig förbättring och utveckling.

Arbetsglädje

Vi trivs med att arbeta på Falbygdens Energi och utmanar varann till att ha kul på jobbet och bidra till en attraktiv arbetsplats. Vår positiva attityd bidrar till att stärka vårt varumärke och nå en ännu högre kundnöjdhet.

 

Affärsidé

Vi skall producera, distribuera, marknadsföra och sälja energi, infrastruktur och därtill relaterade tjänster samt ta initiativ till nya produkter och tjänster så att:

 • Företag inom vårt område kan göra sina egna affärer, minska sina egna kostnader och täcka sina behov av energi och infrastruktur.
 • Privatpersoner inom vårt område kan få ljus och värme, tillgång till bredband och minska sin miljöbelastning.
 • Medarbetarna kan verka i en hälsosam och säker miljö där man trivs och får utvecklas.
 • Ägarna kan stärka sin hälso-, säkerhets- och miljöprofil och bibehålla en god lönsamhet.