Meny
Laddar...

Frågor och svar

Vanliga frågor till vår kundtjänst

Vad händer om jag inte tecknar elhandelsavtal med ett elhandelsbolag?
Svar: Om du väljer att inte teckna något elhandelsavtal så är vi enligt lag skyldigt att anvisa ett elhandelsföretag så att du får el. Vårt anvisade elhandelsbolag är Göteborgs Energi Din El. 
Det innebär att du kommer att köpa el från Göteborgs Energi Din el till dess att du tecknar ett elhandelsavtal med valfritt elhandelsföretag. 

Varför får jag två fakturor när det gäller el?
Svar: Som kund har du två olika avtal när det gäller el. Det ena är elnätsavtal och det avtalet har du med oss. Det är vi som äger nätet där du bor och vi tar betalt för drift och underhåll av elledningar. Du kan endast välja det elnätsbolag som finns på orten.
Det andra avtalet är ett elhandelsavtal och det har du med ett Elhandelsföretag. Du köper din el av ett elhandelsbolag. De tar betalt för den el du förbrukar. Det finns många elhandelsbolag och de kan erbjuda dig olika typer av elhandelsavtal. 
Detta innebär att du får två fakturor. Du får en faktura från oss som är ditt elnätsföretag och en faktura från ditt elhandelsbolag.

Varför ligger energiskatten på min elnätsfaktura?
Svar: Riksdagen har beslutat att skattskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen från den 1 januari 2018. Flytten av skatten innebär inga ökade kostnader för dig som kund, men att skatten du redan betalar till ditt elhandelsföretag hamnar på fakturan från ditt elnätsföretag istället. Fakturan från ditt elhandelsföretag blir alltså lägre, medan fakturan från ditt elnätsföretag blir högre.

Måste jag meddela mitt elhandelsbolag att jag ska flytta?
Svar: Vi rekommenderar att du även meddelar ditt elhandelsbolag att du ska flytta så att du kan flytta över befintligt avtal eller teckna nytt för den nya adressen.

När behöver jag anmäla utflytt?
Svar: Du ska anmäla detta senast 30 dagar innan du flyttar ut. Du är betalningsansvarig i 30 dagar efter du anmält flytten till oss.

Behöver jag läsa av mätarställningen när jag ska flytta?
Du behöver inte läsa av mätarställningen flyttdatumet. Mätarställningen hämtas automatiskt med hjälp av fjärravläsning. 

Vad är effektavgift?
Elnätet är till för dig, därför arbetar vi ständigt med att fortsätta förbättra och utveckla nätet.

Effektavgiften skapar ett incitament till att elanvändningen jämnas ut och att onödiga effekttoppar kapas, detta ger i förlängningen ett effektivare elnät. 

Systemet med effektavgift, som baseras på den timme då effektuttaget är som störst i det enskilda hushållet, är rättvist på så sätt att alla kunder betalar för sitt faktiska utnyttjande av elnätets kapacitet, varken mer eller mindre. Du som har låga effekttoppar betalar mindre än den som har höga. På så sätt uppmuntras och belönas du som använder elen på ett klimatsmart sätt.

Skillnaden mellan energi och effekt är att energi är hur mycket el du använder över tid (kWh), och effekt är hur stor belastningen på nätet är. Effekt är alltså den mängd el du använder vid en viss tidpunkt. Om du kör diskmaskin, dator, tvättmaskin och dammsugare samtidigt så blir ditt effektuttag högre än om du kör var och en av dem  vid olika tillfällen, men den totala energiförbrukningen blir densamma. 

Genom att sprida ut din energianvändning sparar du både pengar och miljö. Läs mer här