Meny
Laddar...

Inmatningstariffer
 

Vind- och solkraftproduktion under 1500 kW

Typ av inmatning

Mätavgift kr/år

Överföringsersättning öre/kWh

Inmatning på högspänning

   10 000

-2,60

Inmatning på lågspänning över 63A

    4 500

-2,60

Inmatning på lågspänning max. 63A

      2 419  

-2,60

Inmatning mikroproduktion

         0 -2,60

 

 

Vattenkraftproduktion under 1500 kW

Typ av inmatning

Mätavgift kr/år

Överföringsersättning öre/kWh

Inmatning på högspänning

10 000

-3,90

Inmatning på lågspänning över 63A

 4 500 -3,90

Inmatning på lågspänning max. 63A

 2 419

-3,90

Inmatning mikroproduktion

       0

-3,90


Produktion över 1500 kW

Avgift

Enhet

Inmatning på 10-20 kV över 1500 kW generatoreffekt

Abonnemang

       kr/år

42 000

Effektavgift

      kr/kW/mån

     7,50

Elöverföringsavgift

      öre/kWh

    1,25

Överföringsersättning

      öre/kWh

  -2,10

Samtliga priser exkl moms


Mätavgift är den årliga kostnaden för mätning, beräkning och rapportering av mätvärden. I mätavgiften ingår även kostnader för myndighetsavgifterna: elberedskapsavgift, elsäkerhetsavgift och nätövervakningsavgift.

Abonnemangsavgift är fast årlig avgift som uttrycks i kr/år. Abonnemangsavgift debiteras varje månad under året. I abonnemangsavgiften ingår även kostnader för myndighetsavgifterna: elberedskapsavgift, elsäkerhetsavgift och nätövervakningsavgift.

Effektavgift är en avgift som uttrycks i kr/kW, månad och grundar sig på den högsta medeleffekten per timme under månaden. Effektavgift debiteras varje månad under året.

Elöverföringsavgift är en avgift som uttrycks i öre/kWh och grundar sig på hur många kWh energi som levererats ut på nätet under månaden. Elöverföringsavgift debiteras varje månad under året.

Överföringsersättning är ersättning till producenten för överföringsrelaterad nätnytta.

Mikroproduktion är en anläggning där produktionen ej överstiger konsumtionen under ett kalenderår.