Hur tyder jag min faktura?

Din nätfaktura kommer i början av varje månad, oberoende av vilket faktureringssätt du har valt. Här kommer en förklaring för att underlätta fakturaförståelsen.

 1. Överst på fakturan finner du ditt fakturanummer, kundnummer och vilket datum som fakturan är gjord.
 2. Ditt namn och din postadress. Observera att detta kan vara en annan adress jämfört med anläggningsadressen.
 3. Adressen och anläggnings-ID för din elnätsanläggning. Det är detta 18-siffriga nummer som behövs när du ska teckna avtal med elhandelsföretag. Knutpunktsnumret är en teknisk information som kan vara bra att uppge vid eventuell felanmälan.
 4. Vilken nytta fakturan gäller (Elnät eller Fjärrvärme) och vilken period fakturan gäller för. Vi fakturerar alltid för uppmätt överföring, det vill säga att du i början av maj får fakturan för april månads överföring.
 5. Fakturans förfallodag och summa att betala, med momsspecifikation. Har du autogiro står det längst till höger att summan dras via autogiro.
 6. Kontaktuppgifter och bankuppgifter. Här hittar du IBAN för betalning från utlandet.
 7. Fakturans OCR-nummer är alltid samma som fakturanumret. Vid manuell betalning är det viktig att du anger rätt OCR så att vi kan matcha betalningen mot korrekt faktura.
 8. Bankgironummer och mottagare.
 9. Vilken taxakod som gäller för din elnätsanläggning. Bor du i lägenhet står det Lägenhetstaxa.
 10. Specifikationen över dina kostnader. Den översta raden är din taxa och den fasta årskostnaden uppdelat på antal dagar i månaden.
  – Elöverföring = antal kilowattimmar som har gått genom vårt nät till din anläggning
  – Energiskatt = en statlig skatt som vi handlägger åt Skatteverket. Beräknas på antal kilowattimmar i elöverföring.
  – Effektavgift = din högst uppmätta effekt i kilowatt under den gångna månaden. Vill du veta mer om prismodellen och effektavgiften kan du läsa här.
 11. Vilken tidpunkt under den gångna månaden du har haft ditt högst uppmätta effektvärde.
 12. Information om storleken på din huvudsäkring.
 13. Information om mätarställningar. Du kan se avläsningen på den 1 april då månaden startar och den 1 maj då mätaren skickar information om hur många kilowattimmar som har överförts. Du ser också den beräknade årsförbrukningen på din anläggning.

 

Faktura s1

Faktura s2

Faktura s3