Hur tyder jag min faktura?

Din nätfaktura kommer i början av varje månad, oberoende av vilket faktureringssätt du har valt. Här kommer en förklaring för att underlätta fakturaförståelsen.

 1. Överst på fakturan finner du ditt fakturanummer, kundnummer och vilket datum som fakturan är gjord.
 2. Ditt namn och din postadress. Observera att detta kan vara en annan adress jämfört med anläggningsadressen.
 3. Kontaktuppgifter till kundservice om du har frågor gällande din faktura.
 4. Adressen och anläggnings-ID för din elnätsanläggning. Det är detta 18-siffriga nummer som behövs när du ska teckna avtal med elhandelsföretag. Knutpunktsnumret är en teknisk information som kan vara bra att uppge vid eventuell felanmälan.
 5. Att fakturan gäller elnät.
 6. Fakturans förfallodag och summa att betala, med momsspecifikation. Har du autogiro står det längst till höger att summan dras via autogiro.
 7. Bank- och organisationsuppgifter. Här hittar du IBAN för betalning från utlandet.
 8. Dina adressuppgifter som betalare
 9. Fakturanummer används som OCR vid betalning. Vid manuell betalning är det viktig att du anger rätt OCR så att vi kan matcha betalningen mot korrekt faktura.
 10. Bankgiro och mottagare för betalning.
 11. Vilken taxakod som gäller för din elnätsanläggning och vilket avtalsnummer som är kopplat till anläggningen. Bor du i lägenhet står det Lägenhetstaxa. Här hittar du även din årsförbrukning baserat på 12 månader bakåt i tiden.
 12. Mätarnummer och datum för avläsningar som är till grund för faktureringen. Förbrukningen längst till höger är den uppmätta förbrukningen mellan mätarställningarna den 1 mars och 1 april.
 13. Specifikationen över dina kostnader och vilken period fakturan gäller för. Vi fakturerar alltid för uppmätt överföring, det vill säga att du i början av april får fakturan för mars månads överföring
  Den översta raden är din taxa och den fasta årskostnaden uppdelat på antal dagar i månaden.
  – Elöverföring = antal kilowattimmar som har gått genom vårt nät till din anläggning
  – Effektavgift = din högst uppmätta effekt i kilowatt under den gångna månaden.
  – Energiskatt = en statlig skatt som vi handlägger åt Skatteverket. Beräknas på antal kilowattimmar i elöverföring.

Fakturaexempel Sida 1 1

Fakturaexempel Sida 2 1