Elpriskompensationen

Riksdagen har nu sagt ja till Regeringens förslag om elpriskompensation för hushåll i Sverige som har drabbats av vinterns exceptionellt höga elpriser. Kompensationen gäller för förbrukning i december 2021, januari 2022 och februari 2022 och stöd ges utifrån den förbrukning som har uppnåtts varje enskild månad. Det är elnätsbolagen som administrerar stödet och sköter kompensationen ut till kunderna. Du som kund kommer inte behöva ansöka om stödet. 
Regeringen har i efterhand föreslagit en förlängning av elpriskompensationen för att även inkludera mars 2022 för elprisområde 3 och 4, där FENAB:s nätområde ligger. Denna kompensation är dock ännu inte beslutad om. 

I och med fakturan som distribueras i början av juni kommer utbetalning av kompensationen påbörjas. Eventuellt restbelopp läggs som tillgodo till nästkommande faktura till dess att hela beloppet är kompenserat.

I tabellerna nedan kan du se de olika nivåerna för kompensation.
Så mycket kan du få i kompensation för december-februari 

Förbrukning per månad (kWh) Stöd per månad (kr)
700 – 899 100
900 – 999 200
1000 – 1099 300
1100 – 1199 400
1200 – 1299 500
1300 – 1399 700
1400 – 1499 900
1500 – 1599 1100
1600 – 1699 1300
1700 – 1799 1500
1800 – 1899 1700
1900 – 1999 1900
Över 2000 2000

Källa:regeringen.se

Frågor & Svar 

Vilka omfattas av elpriskompensationen? 

Alla hushåll i Sverige som haft en förbrukning över 700 kWh per månad under december 2021, januari 2022 och februari  2022 kommer att få ta del av den kompensationen som betalas ut.  

För vilka månader gäller elpriskompensationen? 

Kompensationen gäller för december 2021, januari 2022 och februari 2022.

Hur sker kompensationen till kunden? 

Kompensationen sker i form av ett avdrag på kommande fakturor. Beloppet dras av tills det inte finns något mer tillgodo kvar.  

Måste jag ansöka för att ta del av kompensationen?  

Nej, Kompensationen kommer automatiskt dras av på fakturan. 

När kommer elpriskompensationen betalas ut? 

Kompensationen sker på fakturan som kommer i juni och läggs som tillgodo till nästkommande faktura till dess att hela beloppet är kompenserat. 

Varför får jag inte en utbetalning istället för att det dras på kommande fakturor? 

Det är upp till nätbolagen som administrerar utbetalningen att välja metod för utbetalning. Vi har valt metoden att kompensation sker via faktura till dess att hela beloppet är kompenserat, då vi anser att det är den säkraste metoden för att kompensationen når rätt mottagare. Detta då vi inte har kontonummer till alla de kunder som ska kompenseras och då det är drygt 7500 kunder som ska kompenseras kan vi inte på ett säkert sätt samla in alla dessa kontouppgifter. 
Vi kommer inte kontakta några kunder via telefon för att erhålla kontouppgifter. 

Jag har flera fastigheter, får jag kompensation för samtliga? 

Ja,  du får ersättning för respektive fastighet om förbrukningen överstigit 700 kWh för respektive månad under den gällande kompensationsperioden.  

Hur ser jag min elförbrukning?  

Du kan enkelt logga in via mina sidor för att ta del av din förbrukning och på så vis räkna ut din kompensation.  

Vad gäller om jag har flyttat?  

Om du under någon av kompensation månaderna varit boende på en adress där förbrukningen överstigit 700 kWh under den period du bott där kommer du att erhålla kompensation.  Om du inte längre är kund hos oss, kontakta vår kundservice för mer information gällande utbetalningen.  

Kan jag läsa mer om vad som gäller för just mig?  

Du hittar mer information om elpriskompensationen via regeringens hemsida.  

Ytterligare frågor? 

Kontakta gärna vår kundservice på 0515-777500 eller maila ditt ärende till oss på kundservice_falbygden@nordionenergi.se så besvarar vi din fråga inom fem arbetsdagar.