Felanmälan

Felanmälan elnät
Tel: 0515-77 75 00
Innan du ringer oss, kontrollera dina huvudsäkringar och din jordfelsbrytare!

Aktuell driftinformation hittar du på sidan Driftinfo.

Kolla gärna på den här filmen om hur du snabbt ser om felet ligger på din egen anläggning eller om det är ett större avbrott där du behöver kontakta oss. Där finns även tips om vad du som kund ska tänka på att ha hemma inför eventuella längre strömavbrott.

För att vi ska kunna hjälpa dig snabbare, ange ditt knutpunktsnummer vid samtalet (se fakturan).

Felanmälan gatubelysning
Från den 1 december 2021 ansvarar Falbygdens Energi Nät AB inte längre för felavhjälpning och underhåll på Falköpings Kommuns gatubelysning.
Fel på gatubelysningen anmäler du direkt till Falköpings Kommun här.

 

support2