Felanmälan

Felanmälan elnät
Tel: 0515-77 75 00
Innan du ringer oss, kontrollera dina huvudsäkringar!

För att vi ska kunna hjälpa dig snabbare, ange ditt knutpunktsnummer vid samtalet (se fakturan).

Felanmälan gatubelysning
Fel på gatubelysningen anmäler du till Falköpings Kommun här.

Felanmälan fjärrvärme
Tel: 0515- 77 75 00
För att vi ska kunna hjälpa dig snabbare, ange din anläggningsadress vid samtalet (se fakturan).

Felanmälan bredband
Fel på ditt bredband anmäls till din tjänsteleverantör.

support2