Energirådgivning & konsumenträtt

Oberoende energirådgivning

I varje kommun finns det en energi- och klimatrådgivning. Inriktningen på rådgivningen är opartisk, kostnadsfri samt teknikneutral.

Energimyndighetens hemsida kan du får tips på energieffektivisering.

Spara energi hemma

Vill du minska dina energikostnader och samtidigt bidra till ett mer hållbart samhälle får du lite tips här.

spara energi

Konsumenträtt

Har du klagomål eller är missnöjd, kontakta kundservice

Vår önskan är att du ska vara nöjd med att vara kund hos Falbygdens Energi. För att vi ska ha möjlighet att på bästa sätt hjälpa våra kunder är det viktigt att du hör av dig om vi gjort något fel eller om du är missnöjd med våra tjänster. Vi tar också gärna emot förslag på förbättringar.

Vår kundservice når du på kontorstid via telefon 0515 – 77 75 00, du kan också skicka oss ett mail på kundservice_falbygden@nordionenergi.se. För att kunna hjälpa dig så snabbt som möjligt är det bra om du har dina kunduppgifter och eventuella underlag i ärendet tillgängliga.

Vill du ta ditt ärende vidare för rådgivning eller hjälp med att få ärendet prövat

Om du är missnöjd med vårt beslut eller hur ärendet hanterats finns det en rad instanser och myndigheter som kan hjälpa dig:

Kommunens konsumentvägledning, kan hjälpa dig som enskild konsument med råd inför ett köp, vägledning i förebyggande syfte och hjälp till självhjälp vid reklamationer och tvistlösningar. Rådgivningen är opartisk och kostnadsfri.

Konsumenternas energimarknadsbyrå, en självständig byrå som kostnadsfritt informerar och ger råd och vägledning i frågor som rör elmarknaden.

Allmänna reklamationsnämnden, prövar tvister mellan konsumenter och näringsidkare som rör en vara, tjänst eller annan nyttighet.

Energimarknadsinspektionen, är en tillsynsmyndighet för marknaderna el, naturgas och fjärrvärme.

Mer information om energimarknadens konsumenträtt

Ellagen
Fjärrvärmelagen
Energimyndigheten
Energiföretagen Sverige
Elsäkerhetsverket