Nytt elnätspris från 1 februari 2024

Den 1 februari 2024 får alla våra elnätskunder ett nytt elnätspris. Exakt hur stor skillnaden blir för dig beror på din elförbrukning.

För en lägenhetskund innebär det en höjning på ca 11 kr per månad och för en villa ca 131 kr per månad. Den genomsnittliga höjningen blir 9,4 procent.

Se din elförbrukning på Mina sidor.

Läs mer om elnätspriserna 2024

Elnätspriser (privat)

Elnätspriser (företag)

Kontakta kundservice om du har frågor.

E-post: kundservice_falbygden@nordionenergi.se
Telefon: 0515-77 75 00 (mån–tors kl. 13.00–16.00)

Frågor & Svar

Vad beror prisändring på?
Till följd av omvärldsläget har vi som andra bolag och privatpersoner drabbats av ökade kostnader till följd av omvärldsläget.

Prisjusteringen beror i huvudsak på tre faktorer:

  • Omvärldsläget med ökad inflation, ökade räntor och ökade kostnader för material och energi.
  • Vi har, och kommer också i framtiden, att fortsätta investera i omställningen och i en säker elleverans.
  • Regionnätet (Vattenfall) har höjt sina avgifter mot Falbygdens Energi med närmare 50 procent.

Sverige står inför en energiomvandling och vi satsar långsiktigt i Falbygden för att ha ett framtidssäkrat och hållbart elsystem som tillåter en utveckling av nya industrier, och mer förnybar elproduktion i regionen. Detta kräver investeringar och det är också därför vi tar vårt ansvar och gör detta nu för att inte hamna på efterkälken.

Vem beslutar om tarifferna och tariffjusteringar?
Ytterst är det Energimarknadsinspektionen som hanterar regelverket utifrån lagar och förordningar. Sedan är det upp till respektive bolag att bedöma vilka tariffer som krävs i förhållande till den verksamhet man bedriver och det investeringsbehov man har inom de ramar som är tillåtna. Falbygdens Energi håller sig inom de ramar som är tillåtna.