Meny
Laddar...

Miljöpolicy

 

På Falbygdens Energi AB ser vi miljöfrågorna som en naturlig del i allt vi gör.

Miljöarbetet genomsyrar hela organisationen och är en naturlig del i det dagliga arbetet. Vi arbetar för att bidra till ett hållbart samhälle genom att:
 
  • optimera vår resurs- och energianvändning
  • begränsa våra utsläpp till luft, mark och vatten
  • väga in miljöfrågor vid alla typer av beslut
  • endast anlita leverantörer och entreprenörer som lever upp till riktlinjerna i denna policy
  • hjälpa våra kunder att göra klimat- och miljösmarta val
  • öka våra medarbetares kunskap, engagemang och delaktighet i miljöfrågor

Detta arbete startas och avslutas på ledningsnivå genom stöd, resurser, samordning och uppföljning.

Genom att arbeta förebyggande och med ständiga förbättringar, där vi låter miljölagar, förordningar, myndighetskrav och övriga krav vara en lägsta nivå, minskar vi vår påverkan på miljön.
 
Vår miljökommunikation bygger på öppenhet, ärlighet och fakta gällande vår miljöpåverkan och vårt miljöarbete.
 
Vi vill inspirera och samarbetar med våra kunder, leverantörer och andra intressenter för att tillsammans möjliggöra att kommande generationer ska få en så ljus och hållbar framtid som möjligt.