Ett pris baserat på hur just du använder elnätet

Elnätsavgiften består idag av en fast avgift, en effektavgift samt en rörlig överföringsdel, vilken bestäms av hur mycket el som transporteras genom nätet till din anläggning.

För att göra det enklare för dig att påverka dina kostnader inför vi på Falbygdens Energi en ny elnätstariff från 1 september 2022. Effektavgiften sänks då; samtidigt tillkommer en höglastavgift vardagar klockan 7-19, november-mars. Överföringsavgiften och den fasta avgiften är desamma som idag.

Höglastavgiften uppmäts på samma sätt som nuvarande effektavgift, alltså på det högsta timvärdet. Skillnaden är att höglastavgiften endast tas ut under den tid när mest el används. Räkningen kommer alltså att vara högre under vinterhalvåret, medan den blir lägre under de ljusa månaderna. Sett till hela året blir dock sannolikt denna förändring kostnadsneutral för dig.

Få koll på din förbrukning och välj tider med låg belastning

Med lite planering kring hur och när du använder elen kan du kapa topparna och spara pengar. Till exempel genom att sätta igång tvättmaskinen först när du går och lägger dig. Eller genom att använda en maskin eller apparat i taget under tider där det är högt tryck på elnätet. Ett hett tips: gå in på Mina sidor för att få koll på din förbrukning och se tider med låg belastning.

Läs om mer om höglasten

 

illustration eltariff

Dagens elnätstariff till vänster och framtidens till höger.