Våra 5 värdefulla hållbarhetsfrågor

För oss inom Nordion Energi, som Falbygdens Energi är en del av, är hållbarhet en integrerad del av vår kärnverksamhet. Utgångspunkten är ett systematiskt förebyggande arbete inom fem områden.

  1. Aktivt driva på omställningen mot netto nollutsläpp
    Vår främsta prioritet är att öka tillgängligheten och användningen av grön energi. Det här gör vi genom innovation och strategiska partnerskap samt att ta en aktiv roll i samhällsdialogen.
  2. Pålitlig och flexibel infrastruktur
    En väl fungerande infrastruktur för stabil energitillförsel utgör basen för Nordion Energis samhällsnytta. Vårt löfte är att kunderna ska kunna lita på att elen och gasen alltid levereras utan störningar eller avbrott.

Läs resterande hållbarhetsfrågor..

679425 miljo

Publicerat: 2023-09-25