Beslut för elstöd till företag närmar sig

Vi inväntar fortfarande beslut på hur elstödet till juridiska personer och näringsidkare kommer att se ut.

Regeringen har tagit fram ett förslag till förordning och deras ambition är att det kommande elstödet ska kunna sökas hos Skatteverket från 30 maj 2023 om EU-kommissionen godkänner ansökan. Ytterligare detaljer om elstöd till juridiska personer och näringsidkare kan lämnas först då den slutliga förordningen är godkänd och publicerad.

Läs mer om förslaget och på regeringens hemsida


Redan nu finns ett Elkostnadstöd för elintensiva företag att söka

Elkostnadsstödet för elintensiva företag riktar sig till företag som använder mycket el i sin tillverkning och hade höga elpriser hösten 2022.

Företag räknas som elintensiva om de hade en elanvändning på minst 0,015 kWh per omsatt krona under 2021 (exklusive uppvärmning). De som uppfyller kriterierna kan få del av elkostnadsstöd för perioden oktober–december 2022. Ansökan om stödet är öppen från och med den 6 mars till 17 april.  Läs mer om kriterierna och ansökan på Energimyndigheten webbplats

 

Vi uppdaterar här så snart vi har mer information.

 

Uppdaterad: 2023-03-09