Förordning om elstöd till företag är beslutad

Företag kan söka stöd i Skatteverkets e-tjänst från och med den 30 maj 2023. Sista dagen att söka är den 25 september 2023.

Riksdagen har beslutat om ett elstöd till företag för att mildra effekterna av höga elpriser. Stödet gäller framtida kostnader hos företag men beräknas av praktiska skäl utifrån förbrukningen 1 oktober 2021-30 september 2022. Elstödet finansieras av intäkter från överbelastning i elnätet hos Affärsverket svenska kraftnät, så kallade flaskhalsintäkter.

Läs mer om förordningen på riksdagens hemsida

Det är Skatteverket som hanterar ansökningar om elstöd till näringsidkare

Dessa kan söka elstöd via Skatteverket

  • du som är enskild näringsidkare
  • juridiska personer, till exempel aktiebolag, handelsbolag, föreningar, trossamfund, stiftelser, bostadsrättsföreningar, kommuner och regioner
  • den som har varit näringsidkare och som upphört att bedriva näringsverksamhet efter den 17 november 2022
  • vissa dödsbon

Läs mer på Skatteverkets hemsida


Redan nu finns ett Elkostnadstöd för elintensiva företag att söka

Elkostnadsstödet för elintensiva företag riktar sig till företag som använder mycket el i sin tillverkning och hade höga elpriser hösten 2022.

Företag räknas som elintensiva om de hade en elanvändning på minst 0,015 kWh per omsatt krona under 2021 (exklusive uppvärmning). De som uppfyller kriterierna kan få del av elkostnadsstöd för perioden oktober–december 2022. Ansökan om stödet är öppen från och med den 6 mars till 17 april.  Läs mer om kriterierna och ansökan på Energimyndigheten webbplats

 

Vi uppdaterar här så snart vi har mer information.

 

Uppdaterad: 2023-05-29