Digital satsning för ökad anslutningstakt

Falbygdens Energi Nät och Plexigrid startar upp ett samarbete för att öka takten på nätanslutningar av industri, förnybar energi och elbilsladdning i Falbygden genom digitala lösningar.

Genom att utnyttja befintligt elnät smartare och använda data från den nya generationens elmätare som redan idag finns hos alla kunder, får Falbygdens Energi Nät bättre kunskap om situationen i elnätet.

Nyttan är kortade ledtider och tydligare information kring förutsättningarna till de kunder som vill ansluta till elnätet.

”Plexigrids nuvarande lösning tillsammans med de funktioner vi gemensamt utvecklar i projektet kommer göra stor skillnad för oss både på ett strategiskt och operationellt plan. Vi kommer högst troligt hitta anslutningsmöjligheter inom befintliga abonnemang som vi annars inte hade kunnat göra”, kommenterar Falbygdens Energi Näts Elnätchef, John Johansson.

Läs hela pressmeddelandet här