Energibranschen – mest attraktiv att arbeta i

För tredje året i rad står energibranschen ut som den mest attraktiva arbetssektorn, enligt Nyckeltalsinstitutets senaste undersökning. Den rankas även högst när det kommer till jämställdhet enligt Jämställdhetsindex Jämix.

Varje år genomför Nyckeltalsinstitutet en omfattande studie av de faktiska arbetsförhållandena baserat på data från cirka 400 företag med nära 800 000 anställda. För tredje året i rad befäster energibranschen sin position i toppen av listan, både som den mest attraktiva arbetsgivaren och den mest jämställda branschen.

Andra fördelar med energibranschen som arbetsgivare inkluderar en hög andel tillsvidareanställningar, nästan lika karriärmöjligheter för både män och kvinnor, lägre personalomsättning jämfört med andra branscher och en låg medarbetartäthet per chef – med en median på 8 medarbetare per chef, vilket är lägre än den generella medianen för andra branscher på 10 medarbetare per chef. (Källa: Energiföretagen.se)

AdobeStock 410119364 mindre