Energiläget är ansträngt men stabilt

Elförsörjningen är Sverige är i nuläget ansträngd men stabil. Tillsammans kan vi förbättra situationen genom att minska elanvändningen och underlätta belastningen på elnätet. Här får du mer information om läget, varför det är viktigt att minska elanvändningen och Falbygdens Energi Näts roll i energisystemet.

Energimyndigheten uppmanar fortsatt att minska elanvändningen i hela Sverige för att minska risken för effektbrist under vinterns höglasttimmar. Vid effektbrist, där Sverige alltså konsumerar mer än vad produktion och import räcker till, kan nödåtgärden manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK) komma att användas. Detta innebär att områden kopplas bort från elnätet på order av Svenska Kraftnät, för att skydda kraftsystemet och förhindra ett större avbrott. Detta är en åtgärd som har funnits länge men aldrig använts.

Tillsammans behöver vi alla se över vår energianvändning och sprida ut förbrukningen för att underlätta belastningen på elnätet under höglasttimmarna. Det finns många enkla, men effektiva rekommendationer från Energimyndigheten under kampanjen ”Varje kWh räknas”.

Relaterade länkar:

Varje kWh räknas

Så funkar frånkoppling vid effektbrist

Energimyndighetens frågor och svar om energiläget