Få koll på ledningarna innan du börjar gräva

Innan du börja gräva är det ditt ansvar att ta reda på om det finns några ledningar i marken. Eftersom ledningarna i marken förser samhället med värme, vatten, el och kommunikation är det viktigt att de inte skadas.

Ledningskollen.se är en gratis webbtjänst som du använder för att:

  • få reda på var ledningar och annan infrastruktur finns
  • skydda ledningar mot avgrävningar
  • förenkla och samordna grävarbeten

I vissa fall kan vi även behöva träffa dig för att visa ledningarna på plats. Se vår instruktionsvideo om hur man går tillväga för att lägga in ett ärende i ledningskollen.
Länk till instruktionsvideon..

Besök Ledningskollen.se

Ledningskoll 2