Falbygdens Energi får ny ägare

Falbygdens Energi, som sedan sju år tillbaka ägs av det brittiska bolaget Infracapital, får en ny ägare. Den nya ägaren är Nordion Energi som är en energikoncern specialiserad på infrastruktur, med målet att vara med och driva utvecklingen mot 100% grön energi. Idag driver Nordion stamnätet för gas och landets största gasdistributionsnät.

Affären, som ska prövas av konkurrensmyndigheterna, beräknas slutföras under februari 2021. Till dess fortsätter Infracapital som aktiv ägare. Tillsammans med våra nya ägare ser vi i Falbygdens Energi fram emot ett fortsatt gott samarbete med kunder och leverantörer.

Falköping 21/12-20

Anna Ström, VD

Hans von Uthmann, Styrelseordförande