Felaktiga värden på novembers faktura

Till följd av tekniska problem så har redovisningen av månadens högsta effektuttag blivit felaktig på månadens fakturaspecifikation.

Fakturabeloppet är korrekt men de värden du ser under rubriken periodens högsta effektvärde är felaktiga.

Istället för att visa det enskilda högsta effektuttaget så visas flera värden som inte är korrekt.

Ditt faktiska effektuttag för månaden är korrekt redovisat under rubriken Avstämd Period och Effektavgift.

Det är således enbart värdena på fakturan som är felaktig och inte fakturabeloppet.

Har du några ytterligare frågor gällande din faktura kan du kontakta vår kundservice på 0515-777500 eller via mail till kundservice_falbygden@nordionenergi.se

MicrosoftTeams image 5