telefonoperator

Fjärrvärme och Stadsnät – Solör Bioenergi

Under våren 2021 blev det klart att Solör Bioenergi förvärvat fjärrvärme- och stadsnätsverksamheten i Falbygdens Energi AB. Alla kunder har fortsatt fått sina fakturor från Falbygdens Energi Nät AB, på uppdrag av Solör Bioenergi Falköping AB, under en övergångsperiod. Detta har även gällt allmänna kundserviceärenden, avtalsfrågor, förbrukningsfrågor och fakturafrågor som har hanterats av Falbygdens Energis kundservice.

Den 5 november övergår Solör Bioenergi till kundservice och marknadsavdelning i egen regi så fr om måndagen den 8 november gäller dessa kontaktuppgifter för frågor kring fjärrvärme och stadsnät:
Växel 0515-867 00
Kundservice 0515-867 10 eller kundtjanst.falkoping@solorbioenergi.com

För frågor kring fakturor utställda av Falbygdens Energi Nät AB, med fakturadatum innan 5 november 2021, går det bra att vända sig till kundservice på Falbygdens Energi Nät.
0515-77 75 00 eller kundservice_falbygden@nordionenergi.se