För säker trädfällning

Ibland behöver du som markägare fälla eller spränga träd intill en elledning. I dessa fall rekommenderar vi att du beställer bevakning av oss för att inget oönskat ska hända, eftersom vårt elnät finns både under och över marken. Fäller du ett träd och det faller på elledningen kan du bli skyldig att betala skadestånd. Ta därför kontakt med oss på Falbygdens Energi innan du fäller ett träd i anslutning till en elledning.

Kontakta oss för…

  • Konsultation och bevakning är kostnadsfritt
  • Vi hjälper dig med konsultation eller bevakning av trädfällning nära elledning, för att det ska ske säkert.
  • Trädfällningar, pris enligt ordinarie prislista
  • Vi kan också bistå dig med själva trädfällningen, om du behöver hjälp med det. Trädfällningar som inte är akuta utför vi i mån av tid, främst under vinterhalvåret.

Tradet