Förenklad och mer gynnsam prislista för inmatning till högspänningsnätet

Vi vill att det ska vara enkelt att göra gott för miljön, därför gör vi nu några justeringar i våra prislistor för inmatning av förnybar energi:

  • vi gör ingen skillnad på om du matar in energi från vind, vatten eller sol
  • vi inför ett fast pris som gäller för alla energikällor som matar in på högspänningsnätet under 1500kW 11 156,6kr/år (ökning med 8,7%)
  • vi inför ett fast pris som gäller för alla energikällor som matar in på högspänningsnätet över 1500kW 48 521,6kr/år (ökning med 12,6%)
  • effektavgiften samt avgiften för elöverföring höjs med 12,6% (gäller enbart över 1500kW)
  • vi höjer ersättningen till dig för varje kilowattimme du matar in till elnätet från 2,1öre/kWh respektive 2,6öre/kWh till 6,52öre/kWh (ökning med 210,5% respektive 150,8%)
  • den nya prislistan gäller från 1/8-2023

Mer om förnybar energi

Solceller web 2560x400 1

 

 

 

 

 

Publierat: 2023-09-25