Förstärker för mer kapacitet

Under sommaren 2023 har vi förstärkt vår möjlighet att ta emot elproduktion med en ny mottagningsstation som bidrar till betydligt högre leveranssäkerhet för alla elnätskunder söder om Falköping. Den nya stationen möjliggör att ansluta ytterligare större produktions- och konsumtionsanläggningar.

I alla våra nybyggnads- och ombyggnations-projekt, utökar vi samtidigt kapaciteten i nätet genom att exempelvis installera grövre ledningar eller större transformatorer. Detta för att vara redo i omställningen mot mer förnybar energi som vi ser i samhället.

Monarp 1

 

 

 

 

 

Publicerad: 2023-09-25