Beslut om elpriskompensation

Riksdagen har nu sagt ja till Regeringens förslag om elpriskompensation för hushåll i Sverige som har drabbats av vinterns exceptionellt höga elpriser. Kompensationen gäller för förbrukning i december 2021, januari och februari 2022 och stöd ges utifrån den förbrukning som har uppnåtts varje enskild månad. Det är elnätsbolagen som administrerar stödet och sköter kompensationen ut till kunderna. Du som kund kommer inte behöva ansöka om stödet.

Regeringen har i efterhand föreslagit en förlängning av elpriskompensationen för att även inkludera mars 2022 för elprisområde 3 och 4, där FENAB:s nätområde ligger.

Just nu pågår ett förberedande arbete tillsammans med vår systemleverantör om hur kompensationen ska lösas praktiskt i våra system. Vi kan i nuläget inte säga exakt när kompensationen når våra kunder eftersom vi först behöver förbereda underlag och ansöka hos Kammarkollegiet om kompensationen innan vi kan börja administrera och föra över till slutkunder.

För mer information om elpriskompensationen finns en FAQ att läsa på regeringens hemsida: https://www.regeringen.se/artiklar/2022/01/fragor-och-svar-elpriskompensation/