Gatubelysning Falköpings Kommun

Från och med den 1 december 2021 är Falbygdens Energi inte ansvarig för felavhjälpning och underhåll av Falköpings Kommuns gatubelysning. Felanmälan ska göras direkt till Falköpings Kommun via deras formulär på hemsidan.