Kraftig indexuppräkning på energiskatten för el

Regeringen utfärdade den 18 oktober en förordning med indexuppräkning av energiskatten på el som höjs med 3,6 öre per kilowattimme till 42,8 öre/kWh (53,5 öre/kWh inklusive moms) från och med den 1 januari 2024.

Du kan läsa mer om detta på:

> Energiföretagen

> Energimarknadsbyrå