Varning för oseriösa elbolag

Det har kommit till vår kännedom att kunder i Falköpingsområdet har blivit kontaktade av försäljare som utger sig för att vara från ett elhandelsbolag som har ett samarbete med Falbygdens Energi. Detta är inte sant då vår roll som nätägare alltid är neutral och vi inte gett någon i uppdrag att kontakta våra kunder på något sätt.

Läs mer om dina rättigheter som konsument här.