Pågående arbete i ditt område

Elnätet är en del av blodomloppet i samhället. Vår uppgift är att underhålla och utveckla denna infrastruktur genom att göra satsningar som är samhällsekonomiskt effektiva med hänsyn tagen till social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. På sidan ”Pågående projekt” kan du se om vi är i ditt område.

Pagaende projekt