Skattereduktion för grön teknik

Skatteverket har under 2021 infört en ny skattereduktion för installation av grön teknik.
Om du ska installera grön teknik kan du få skattereduktion för kostnaden för arbete och material. Det gäller installationer som påbörjas och betalas från och med 1 januari 2021.

Skattereduktionen för grön teknik ges för:

  • Installation av nätanslutet solcellssystem.
    Skattereduktion ges med 15 procent av kostnaden för arbete och material.
  • Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi.
    Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.
  • Installation av laddningspunkt till elfordon.
    Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.

Följ gärna länken till skatteverkets hemsida för att läsa mer om den nya skattereduktionen.

https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/gronteknik.