Utbetalning av elprisstöd

Elprisstödet för perioden 1 oktober 2021 – 30 september 2022 betalas nu ut till privatpersoner som har elnätsavtal med elnätsföretag för i elområde 3 och 4 (södra Sverige).

Ersättningen betalas ut till den person som stod registrerad på elnätsavtalet den 17 november 2022. Ersättningen för elområde 3, som vi tillhör är 50 öre per förbrukad kWh under hela perioden.

Utbetalningen och alla frågor kring den sker via Försäkringskassan.

Läs mer hos Försäkringskassan

 

Ytterligare stöd för hela Sverige för november-december 2022

Svenska kraftnät har lämnat in en ansökan till Energimarknadsinspektionen om att få använda maximalt 10 miljarder kronor för att finansiera ytterligare ett elstöd.

Förslaget innebär att hushåll i elområde 3 skulle kunna få ett elprisstöd för perioden november-december 2022 med 126 öre per förbrukad kWh på 80 procent av den uppmätta förbrukningen. Om förslaget går genom kommer ersättningen att betalas ut till den person som stod registrerad på elnätsavtalet den 31 december 2022.

Förslaget ska nu prövas av Energimarknadsinspektionen.

Läs mer hos Svenska kraftnät

 

Publicerad 2023-01-31