Stormen Malik 29-30 januari

Kraftig blåst i samband med stormen Malik drog in över vårt område 29-30 januari. Lyckligtvis blev det inga större avbrott i nätet men på grund av den kraftiga blåsten det kan förekomma fallna träd på elledningar. Detta behöver anmälas till oss för att det inte ska orsaka ytterligare skada och avbrott.
Ring in till kundservice på 0515-77 75 00 för att anmäla skada eller träd på ledning, så vidarebefordras ärendet till driftledningen.
Kom ihåg att aldrig gå i närheten om det finns risk för skada på ledning!