Undrar du också hur elnätet ska räcka till när Sverige ställer om?

FEAB SHOOT web

Vi laddar och strömmar, transporterar och producerar massor av varor och tjänster med hjälp av el, så frågan om hur elnätet ska räcka till är högaktuell. Sverige kommer dubbla sin elförbrukning de kommande 20 åren. Inte bara för att elbilarna blir allt fler, utan också för att industrin måste ställa om och bli fossilfri.

Näst efter Norrbotten kommer Västra Götalandsregionen vara den region där efterfrågan på el ökar mest. Bland annat ska Volvo bygga en batterifabrik i Mariestad, som kan skapa tusentals jobb och också ge nya arbetstillfällen i Falköpingstrakten. Har du börjat fundera på hur det här kommer att påverka dig, ditt företag eller arbetsplats?

Vågar företagen investera om det finns risk för kapacitetsbrist? Kanske har du planer på att installera solceller för att ladda en egen elbil. Kommer det att gå? Och vad gör vi?

Vi kan börja med den enklaste frågan först. Bor du i Falbygden och vill sätta upp solceller som privatperson, småföretagare, lantbrukare eller ägare av några kommersiella fastigheter är det korta svaret att det i de absolut flesta fallen går bra.

När det gäller större anslutningar jobbar vi medvetet för att hjälpa våra kunder. Vi utvecklar en teknisk lösning för att nyttja det befintliga nätet mer effektivt. Resultaten är så bra att vi räknar med att ansluta minst en stor solpark och testa i skarpt läge nästa år. Ny teknik kommer att förfina våra prognoser och göra det enklare för våra stora industrikunder att anpassa sin produktion om elnätet belastas för hårt. För dem som kan vara mer flexibla finns det lösningar.

De riktigt stora utmaningarna kräver ett större sammanhang. Därför är vi med i Framtidskraft Skaraborg. I projektet samverkar 15 kommuner inom kommunförbundet Skaraborg, 18 lokalnätsägare och 22 företag. Tillsammans tar vi fram planer för energiförsörjningen, engagerar regionnätsägarna för att få mer kapacitet och utvecklar nya affärsmodeller för att sätta fart på omställningen. Och vi är öppna för att hitta nya vägar tillsammans med andra.

Vi gör allt vi kan för att få elnätet att räcka till när samhället ställer om. Se mer om hur vi jobbar med omställningen här…