Varning för oseriösa elhandelsföretag

Varning

Det har kommit till vår kännedom att kunder i Falköpingsområdet har blivit kontaktade av försäljare som utger sig för att vara från ett elhandelsföretag som har ett samarbete med Falbygdens Energi Nät och Nordion Energi. Kunderna uppmanas att byta elavtal. Detta är inte sant då vår roll som nätägare alltid är neutral och vi inte gett något externt företag i uppdrag att kontakta våra kunder på något sätt. Tyvärr finns det oseriösa elhandelsföretag som utnyttjar mediarapporteringen om höga elpriser för att skapa osäkerhet och få kunderna att tacka ja till kanske ännu sämre avtal än vad de har i nuläget.

Läs mer om dina rättigheter som konsument här.

Läs mer om Elnätet – distribution av el – Energiföretagen Sverige (energiforetagen.se).

Läs mer om Schysst elhandel – Energiföretagen Sverige (energiforetagen.se)

Här hittar du listan över de elhandelsföretag som har flest klagomål.