Vindkraft till 6 000 villor

Vindkraftsparken i Rosenskog, som anslöts under juli, består av 3 vindkraftverk med en totalhöjd på cirka 200 meter och en rotordiameter på 170 meter. Anläggningen har en installerad effekt om ca 20 MW.

Produktionsprognosen för parken uppgår till cirka 40 GWh årligen, vilket motsvarar behovet av hushållsel under ett år för cirka 6 000 villor.

vindmolla 2

Publicerat: 2023-09-25