Det här är Falbygdens Energi

Kort fakta

Falbygdens Energi levererar el till runt 17 500 kunder i Falköpingstrakten och använder ny teknik för att bidra till långsiktig hållbarhet. Elnätet är cirka 226 mil långt med ovanligt mycket vindkraft – och vi fortsätter att förbereda nätet för ökad anslutning av både vind- och solkraft

Här kan du läsa mer om elnätet

Ägarförhållanden

Elnätsverksamheten ägs och drivs av Nordion Energi.

För mer info om Nordion Energi, besök gärna hemsidan.

Våra kärnvärden

Nordion Energi har fyra kärnvärden: Nytänkande, Engagemang, Tillsammans och Säkerhet. Kärnvärdena beskriver hur vi beter oss och guidar oss i vårt dagliga arbete.

Nytänkande

Nordion Energi leds av visionen om ett fossilfritt samhälle. För att nå dit måste vi vara nytänkande. Vi vågar utmana både oss själva och energibranschen för att hitta konstruktiva lösningar på de utmaningar vi står inför. Alla medarbetare uppmuntras att tänka nytt.

Engagemang

Vi vill ha roligt i det dagliga arbetet. För oss leder positiv energi och humor till en välmående arbetsplats som levererar resultat. Därför bjuder vi på oss själva och bryr oss om varandra för att som kollektiv blomstra.

Tillsammans

Bara tillsammans kan vi nå våra mål. Det gäller såväl inom företaget som i vårt arbete med kunder och samarbetspartners. Omtällningen mot ett fossilfritt samhälle kräver samverkan över gränserna. Arbetet bygger på tillit och öppenhet där vi drar nytta av varandras kompetens. Därför är vi alltid måna om att sträcka ut en hand.

Säkerhet

Säkerhet kommer i främsta ledet. Vår arbetsplats ska vara säker och genomsyras av tillit och trygghet. Vi månar om balans mellan arbete och fritid och vikten av återhämtning. Säkerhet handlar också om pålitlig leveranssäkerhet gentemot våra kunder.