Falbygdens Energi i korthet

 • Vi levererar el, värme och bredband i till våra kunder i Falköping med omnejd. Vi använder ny teknik för att bidra till långsiktig hållbarhet på Falbygden, det  ska vara enkelt att vara kund hos oss.
 • Vår fjärrvärme ger våra kunder ett gott inomhusklimat och är dessutom till 94% märkt med Bra Miljöval.
 • Stadsnät ger Falbygdens invånare möjlighet till snabb och stabil kommunikation. Vi bygger kontinuerligt ut bredbandsnätet i samarbete med Telia som kommunikationsoperatör.
 • Vårt elnät är ca 226 mil långt vilket motsvarar sträckan mellan Falköping och Palermo på Sicilien. Vi levererar el till drygt 17 000 kunder. Mellan 2015 och 2020 har vi investerat 150 miljoner SEK  för att ytterligare öka leveranskvaliteten till våra kunder. Här kan du läsa vidare
 • Vi har ovanligt mycket vindkraft anslutet till vårt elnät och vi investerar kontinuerligt för att förbereda elnätet på mer förnyelsebar elproduktion som vind och sol.
 • Falbygdens Energi har egen elproduktion i ett av våra kraftvärmeverk.
 • Falbygdens Energi har  50 medarbetare och omsätter 220 miljoner SEK.
 • Vi skall vara ett föredöme när det gäller miljö, hälsa och säkerhet.

Våra värderingar

Vår vision är att vi ska ge våra kunder en enkel vardag och en ljus framtid, för att vi ska lyckas uppnå detta krävs att vi är en väl fungerande enhet. Våra värderingar vägleder oss, de är vår kompass som ska hjälpa oss att fatta rätt beslut och grunden i allt vi gör.

Säkerhet
Vi sätter säkerheten först i allt vi gör, för medarbetare, kunder och ett hållbart samhälle.

Öppenhet
Vi är öppna för nya möjligheter, förändringar i omvärlden och nya samarbeten. Vår attityd är välkomnade och ärlig.

Kompetens
Vi använder vår professionalism och kompetens i allt vi gör för att nå våra mål och önskvärda resultat. Vi strävar efter ständig förbättring och utveckling.

Arbetsglädje
Vi trivs med att arbeta på Falbygdens Energi och utmanar varann till att ha kul på jobbet och bidra till en attraktiv arbetsplats. Vår positiva attityd bidrar till att stärka vårt varumärke och nå en ännu högre kundnöjdhet.

Vision

Vår vision ger oss en tydlig vägledning inför vägen framåt, inspirerar oss att sikta högre och anstränga oss ännu mer.

Vi ger energi för en enkel vardag och en ljus framtid

Affärsidé

Vi skall producera, distribuera, marknadsföra och sälja energi, infrastruktur och därtill relaterade tjänster samt ta initiativ till nya produkter och tjänster så att:

 • Företag inom vårt område kan göra sina egna affärer, minska sina egna kostnader och täcka sina behov av energi och infrastruktur.
 • Privatpersoner inom vårt område kan få ljus och värme, tillgång till bredband och minska sin miljöbelastning.
 • Medarbetarna kan verka i en hälsosam och säker miljö där man trivs och får utvecklas.
 • Ägarna kan stärka sin hälso-, säkerhets- och miljöprofil och bibehålla en god lönsamhet.