Falbygdens Energi Nät i korthet

Korta fakta

  • Vi levererar el till våra drygt 17 000 kunder i Falköping med omnejd och använder ny teknik för att bidra till långsiktig hållbarhet på Falbygden
  • Elnätet är ca 240 mil långt vilket motsvarar sträckan mellan Falköping och Palermo på Sicilien. Mellan 2015 och 2020 investerades 150 miljoner SEK  för att ytterligare öka leveranskvaliteten till våra kunder. Här kan du läsa mer om elnätet
  • Det finns ovanligt mycket vindkraft anslutet till elnätet och vi investerar kontinuerligt för att förbereda elnätet på mer förnyelsebar elproduktion som vind och sol.
  • Mål om vara ett föredöme när det gäller miljö, hälsa och säkerhet.

Ägarförhållanden

Elnätsverksamheten ägs och drivs av Nordion Energi.

För mer info om Nordion, besök gärna hemsidan.