Falbygdens Energi i korthet

Korta fakta

  • Vi levererar el, värme och bredband i till våra kunder i Falköping med omnejd och använder ny teknik för att bidra till långsiktig hållbarhet på Falbygden
  • Fjärrvärmen ger våra kunder ett gott inomhusklimat och är dessutom till 94% märkt med Bra Miljöval.
  • Stadsnät ger Falbygdens invånare möjlighet till snabb och stabil kommunikation. Bredbandsnätet byggs kontinuerligt ut i samarbete med Telia som kommunikationsoperatör.
  • Elnätet är ca 240 mil långt vilket motsvarar sträckan mellan Falköping och Palermo på Sicilien. Vi levererar el till drygt 17 000 kunder. Mellan 2015 och 2020 investerades 150 miljoner SEK  för att ytterligare öka leveranskvaliteten till våra kunder. Här kan du läsa vidare
  • Det finns ovanligt mycket vindkraft anslutet till elnätet och vi investerar kontinuerligt för att förbereda elnätet på mer förnyelsebar elproduktion som vind och sol.
  • Falbygdens Energi har egen elproduktion i ett av våra kraftvärmeverk.
  • Mål om vara ett föredöme när det gäller miljö, hälsa och säkerhet.

Ägarförhållanden

Elnätsverksamheten ägs och drivs av Nordion Energi.

För mer info om Nordion, besök gärna hemsidan.

 

Fjärrvärme- och Stadsnätsverksamheten ägs och drivs av Solör Bioenergi.

För mer info om Solör, besök gärna hemsidan.