Hållbarhet

Hållbarhet är en viktig fråga för Falbygdens energi

Vårt fjärrvärmesystem är helt fritt från fossila bränslen

Vi på Falbygdens Energi vill vara med och skapa ett hållbart och modernt samhälle och föregå som ett gott exempel i miljöarbetet där vi vill minimera vår negativa påverkan på miljön. Det finns stort fokus på förnyelsebar energiproduktion och vi satsar på att vara ett så bra miljöalternativ som möjligt. Vi bryr oss om våra kunder och vår miljö.

Du som kund ska känna att du gör ett grönt val när du väljer våra tjänster. Ett exempel på detta är vårt fjärrvärmesystem som är helt fri från fossila bränslen och till 94 % miljöcertifierat med Bra miljöval av Naturskyddsföreningen. Men vi vill även satsa mer på andra förnyelsebara energikällor! På vår parkering hittar du även laddstolpar där du kan ladda din elbil. Välkommen!

hastar

Bra miljöval sedan 2009

Världens tuffaste miljömärkning

bra miljoval

2009 blev Falbygdens Energis fjärrvärme godkänd av Naturskyddsföreningen för  märkning av Bra Miljöval. Det är vi väldigt stolta över! Vi var bland de första i Sverige som fick denna certifiering. Licensen för Bra Miljöval omfattar 94% av fjärrvärmeleveransen från våra värmeverk i Falköping, Floby och Stenstorp.

Hela vårt fjärrvärmesystem är 100% fossilfritt och bygger helt på förnyelsebart bränsle. När du väljer fjärrvärme märkt med Bra Miljöval minskar du din påverkan på klimatet och bidrar till ett hållbart energisystem.

Produktionen sker enligt Bra Miljövals högt ställda krav. Bra Miljöval är ett av Naturskyddsföreningens verktyg för att nå ett samhälle i balans med naturen och kräver bland annat att bränslet kan spåras tillbaka till källan. Produktionen får inte ske på bekostnad av biologisk mångfald eller social, kulturell och ekonomisk välfärd.

Läs mer om Bra Miljöval på Naturskyddsföreningens hemsida.

Hållbart

Vi på Falbygdens Energi har visionen att vara med och skapa ett hållbart och modernt samhälle på Falbygden.

Vi vill föregå med gott exempel i miljöarbetet genom att minimera vår miljöpåverkan. Falbygdens Energi har ett stort fokus på förnyelsebar energiproduktion och arbetar för att vara ett så bra miljöalternativ som möjlig. Du som kund ska känna att du gör ett grönt val när du väljer våra tjänster. Vårt fjärrvärmesystem är helt fritt från fossila bränslen och till 94 % miljöcertifierat med Bra miljöval av Naturskyddsföreningen.

Vi har i nationell jämförelse en stor andel lokalt vindproducerad el på Falbygden och fler vindkraftverk kommer att anslutas. Lokalt producerad elkraft har under de senaste åren mångdubblats, idag är en tredjedel av elen i våra nät lokalproducerad.

Vår strategi, att erbjuda kunderna långsiktigt trygga och säkra energileveranser, har skapat ett energiföretag med kunniga medarbetare och betydande anläggningstillgångar. Krav och villkor från kunder, myndigheter och ägare präglar vår verksamhet.Med stabil ekonomi, hög kompetens och ett trovärdigt arbetssätt står vi väl rustade att anta de framtida utmaningar som väntar oss.

Exempel på vårt arbete för en bättre miljö

NOx-reducering för att minska de farliga kväveoxiderna

De senaste åren har kväveoxidutsläppen från elproduktionen (NOx) ökat. Utsläppen bidrar till övergödning där vissa växter gynnas och tränger bort andra. De kan ge hälsoproblem och leder till uppkomst av marknära ozon, som orsakar skador på grödor och träd. På Falbygdens Energis kraftvärmeverk är en så kallad NOx-reducering installerad sedan 2016 för att kunna minska utsläppen av de farliga kväveoxiderna med ca 50%.


Läs mer om våra miljötips