Följ med på resan mot 100% grön energi

Vi ger kraft åt ett samhälle i förändring

Vi är ett energiinfrastrukturbolag med förankring i södra och västra Sverige. Nordion Energi äger idag Falbygdens Energi, Swedegas och Weum – men vi vill mer. Vår ambition är att bygga en energikoncern med ett brett utbud av hållbara lösningar för framtidens energiförsörjning.

Arbetsmiljö

Vi arbetar långsiktigt för att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö där alla medarbetare har lika möjligheter att trivas, utvecklas och må bra. Vi arbetar systematiskt med arbetsmiljöfrågor. Det innebär att vi undersöker, riskbedömer, åtgärdar och följer upp arbetsmiljön i en ständigt pågående process, i nära samverkan med våra skyddsombud.

Mångfald och icke-diskriminering

Vi är övertygade om att mångfald och icke-diskriminering gör oss bättre – olikheter ger oss tillgång till fler perspektiv, vilket bidrar till den energi vi behöver för att ge kraft åt ett samhälle i förändring och för att skapa en god arbetsmiljö.

En förutsättning för mångfald är en inkluderande kultur. Därför strävar vi efter att skapa en miljö där diskriminering inte förekommer och där alla är respekterade, inkluderade och har möjlighet att utvecklas och frigöra sin fulla potential.

Trygga och attraktiva villkor och förmåner

För att vi tillsammans ska kunna bidra till vår vision, vår kultur och vår arbetsmiljö strävar Nordion Energi efter att erbjuda villkor och förmåner som är trygga och attraktiva, oavsett var i livet och karriären man befinner sig.

Alla medarbetare omfattas av kollektivavtal. Ett kollektivavtal ger en rad villkor och förmåner utöver det som står i lagen. Det kan till exempel gälla tjänstepension, ekonomisk ersättning vid sjukdom och föräldralön.

I tillägg till detta har vi en rad andra förmåner med villkor i enighet med gällande instruktioner i vårt ledningssystem.

Lediga Tjänster

Vi har inga lediga tjänster ute för tillfället.